h

Kritiek op plannen gemeente kruising Beatrixlaan - Maaseikerweg

15 januari 2015

Kritiek op plannen gemeente kruising Beatrixlaan - Maaseikerweg

Foto: Peter Weekers / Buurtschap Moesel-1

De Weerter gemeenteraad is net als buurtbewoners kritisch op de plannen die de gemeente heeft voor het aanpassen van de kruising Maaseikerweg – Beatrixlaan. Het kruispunt werd vorig jaar opgeknapt maar daarbij werden fouten gemaakt. De gemeente stelt voor om terug te gaan naar de oude situatie maar de buurt is het daarmee niet eens.

Door ingrijpende werkzaamheden aan de riolering onder de weg werd de T-splitsing Maaseikerweg – Beatrixlaan in 2014 opnieuw ingericht. Het verkeerspunt geldt in de beleving als één van de minst veilige in Weert. Maar de situatie is sinds het opnieuw inrichten met name voor fietsers niet beter op geworden, eerder slechter!

Dit is weggebruikers en bewoners al geruimde tijd een doorn in het oog en de gemeente erkent dat er door de aannemer fouten zijn gemaakt die hersteld moeten worden. Maar de voorgestelde oplossing , eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke situatie, zien bewoners niet zitten.

SP raadslid Jeroen Goubet. ‘Bewoners van de Maaseikerweg, verenigd in een buurtschap, namen een tijdje terug contact op met het verzoek om hun kritiek op het plan van de gemeente toe te lichten. Dat hebben ze uitgebreid gedaan. Ik heb grote waardering voor de tijd en de moeite die ze hebben genomen om hun verhaal te onderbouwen met argumenten. Men heeft zelfs een enquête afgenomen in de gehele buurt! ‘

‘De conclusie is duidelijk. Men wil een rotonde net zoals die een eindje verderop ligt op de plek waar de Nassaulaan en de Graswinkellaan op de Maaseikerweg uitkomen. Om de snelheid van het verkeer eruit te halen,’ aldus Goubet. De gemeente wijst een rotonde ronduit af.

Het verhaal ging gisteren tijdens een informatiebijeenkomst over verkeersrichtlijnen, juridische kaders, voorschriften, aansprakelijkheden, beperkingen, procedures, budgetten, bestemmingplannen...

Goubet; ‘Los van wie het op papier tot in de puntjes bij het rechte eind heeft was jammer om een weerstand te voelen tussen de gemeente en de bewoners terwijl het bondgenoten zouden moeten zijn. De bewoners willen meedenken, meepraten en samen tot een oplossing komen en zijn zeker niet van kwade wil. Waarom wordt dit niet met twee handen aangegrepen? We hebben daar een tijdje terug naar aanleiding van dit onderwerp ook vragen over gesteld. Over de vaak stroeve communicatie want dit is niet hoe wij het graag zien.´

Er was gisteren bij de gehele gemeenteraad in meerdere of mindere mate weerstand tegen het plan van de gemeente.  De raad liet in ieder geval duidelijk blijken dat wat haar betreft de wens van de bewoners serieuzer genomen moet worden en ze liet zich niet zomaar dwingen in een keiharde keuze voor een T-splitsing.

Wordt vervolgd.

SP wil opheldering over voortdurende stroeve communicatie gemeente

U bent hier