h

SP wil opheldering over voortdurende stroeve communicatie gemeente

10 december 2014

SP wil opheldering over voortdurende stroeve communicatie gemeente

De SP is niet te spreken over het zoveelste geval van miscommunicatie tussen de gemeente aan de ene kant en inwoners en belangengroepen aan de andere kant. Directe aanleiding is de noodkreet van het buurtschap Moesel1 dat het vertrouwen in de gemeente dreigt te verliezen door slechte communicatie over aanpassingen aan de kruising Maaseikerweg - Beatrixlaan.

'Deze situatie, waarin de communicatie tussen de gemeente aan de ene kant en inwoners en belangengroepen aan de andere kant stroef verloopt, staat niet op zichzelf. Recente voorbeelden waarbij wijkraden betrokken waren en waarbij één wijkraad zichzelf zelfs heeft opgeheven zijn algemeen bekend. En ook bij de SP komen regelmatig signalen over miscommunicatie binnen die vaak meer op individuele gevallen van toepassing zijn. De SP maakt zich daar zorgen over. ‘aldus de partij in een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders. De socialisten willen weten of er een structurele oorzaak is.

De partij wijst vervolgens op afspraken uit het coalitieprogramma. ‘Kort samengevat hebben we een drietal opdrachten gegeven om de  communicatie en het inwoner-gericht werken te verbeteren omdat dat we allemaal vinden dat het beter moet. Daar hebben we onze handtekening onder gezet. We zijn inmiddels een tijdje verder maar het lijkt niet beter te worden, eerder het tegenovergestelde. Dat is ons een doorn in het oog. De afspraken in het coalitieprogramma zijn glashelder en glashard. We willen weten hoe het met het uitvoeren ervan staat.’ aldus SP raadslid Jeroen Goubet.

De brief met vragen moet op korte termijn door de gemeente beantwoord worden.

U bent hier