h

Wijkdossier Boshoven

23 juli 2015

Geluidsscherm Boshoven en oversteek

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert
De aanleg van het geluidsscherm Boshoven zal na de zomer van start gaan. Daarmee komt voor het einde van dit jaar de herinrichting van de omgeving en het geluidsscherm gereed. Weertdegekste meldt dat ook de oversteek Gouveneurlaan gehandhaaft blijft. Een wens van veel bewoners  die we als SP hebben bij gestaan.

Lees verder
10 februari 2015

Brede steun voor wijkinitiatieven en zelfregiecentrum

Foto: Weertdegekste / www.weertdegekste.nl

Eind deze maand zal de gemeenteraad unaniem instemmen met de financiering van de wijkinitiatieven Fatima aan zet, Hoeëskamer 't Kwintet en een subsidie aan het Zelfregiecentrum. Hierdoor kan het Zelfregiecentrum op korte termijn weer terug naar haar vertrouwde openingstijden.

Lees verder
7 augustus 2013

Nasleep wateroverlast houdt gemoederen bezig

De SP is door verschillende inwoners benaderd over de nasleep van het noodweer van 23 juli jongstleden. De partij heeft klachten gekregen over onderhoud aan kolken, vijvers en watergangen. Ook is er sprake van vissensterfte. De partij wil van het college weten hoe zij met de klachten is omgegaan en of de bezuinigingen van de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het onderhoud in de wijken.

Lees verder
5 december 2012

SP informeert bewoners langs Ringbaan Noord

CentjesDe SP heeft de bewoners langs de Ringbaan Noord in de Weerter wijk Boshoven gefeliciteerd met hun succesvolle actie voor een geluidsscherm. Onlangs besloot de gemeenteraad hier definitief geld voor te reserveren.

Lees verder
9 november 2012

Geluidsscherm Ringbaan Noord definitief

Stapvoets rijden op de Ringbaan Noord. Op de achtergrond links huizen aan de Ravenburg en in de verte rechts de rotonde Eindhovenseweg.Tijdens de vergadering over de Weerter begroting voor 2013 vorige week reserveerde de gemeenteraad definitief geld voor de aanleg van een geluidsscherm langs de Ringbaan Noord in 2013. Een definitieve overwinning voor de bewoners ondanks dat met name de PvdA nog roet in het eten probeerde te strooien.

Lees verder
1 november 2012

Actiecomité Wateroverlast Bloemenbuurt aan tafel bij college

Het Actiecomité Wateroverlast Bloemenbuurt wordt actief betrokken bij het oplossen van de problemen van de wateroverlast in de Bloemenbuurt in Boshoven. Het college gaat ten minste twee keer per jaar met het comité om tafel om de voortgang van het oplossen van de problemen te bespreken.

Lees verder
11 oktober 2012

Gevaarlijk kruispunt op initiatief SP aangepakt

Op initiatief van de SP is een onduidelijk en gevaarlijk kruispunt in het kantorenpark Centrum Noord in Weert aangepakt. Door het met belijning en haaientanden aangeven van de doorgaande route over het kruispunt is de voorrangs-situatie voor alle weggebruikers nu duidelijker geworden.

Lees verder
17 september 2012

Gemeente is laks in aanpak wateroverlast

Water inne straotDe gemeente is laks in de aanpak van de wateroverlast in de Bloemenbuurt op Boshoven. De toegezegde acties blijven uit. Voor de SP-fractie is de maat daarom vol en de partij roept het college dan ook ter verantwoording.

Lees verder
14 juni 2012

Gemeente gaat beter voorbereiden om verkeersoverlast te voorkomen

Stapvoets rijden op de Ringbaan Noord. Op de achtergrond links huizen aan de Ravenburg en in de verte rechts de rotonde Eindhovenseweg.Bij grote verkeersprojecten komt in de toekomst een nulmeting van verkeersbewegingen en neemt de gemeente een actieve rol als het gaat om het informeren van bewoners. Dat is de uitkomst van een discussie over de verkeersoverlast op en rond Boshoven door de in aanbouw zijnde turborotonde Ringbaan Noord - Eindhovenseweg. Aanleiding waren vragen van de SP en klachten van bewoners.

Lees verder
8 juni 2012

PvdA en D66 laten Boshoven stikken

De rotonde Ringbaan Noord - EindhovensewegGisteren dienden de partijen PvdA en D66 tijdens de voorjaarsnota, een vergadering waarin de gemeenteraad de koers voor het komende jaar uitzet, een voorstel in om geluidschermen rond de in aanleg zijnde turborotonde bij Boshoven te schrappen. De PvdA, die vlak daarvoor nog pleitte voor meer ´mensen´ en minder ´stenen´ in de voorjaarsnota, wilde als kille boekhouder het scherm schrappen om een half miljoen te besparen. Ten koste van de mensen in Boshoven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier