h

KMS

9 mei 2013

Defensieminister (s)preekt het liefst voor eigen parochie

Aanstaande maandag legt de minister van defensie Jeanine Hennis-Plaschaert (VVD) tijdens een ledenvergadering van de VVD Weert uit waarom zij de Koninklijke Militaire School in Weert wil sluiten.

Lees verder
23 februari 2013

De les uit de KMS

Eind 2004 was ik raadslid voor de SP in Weert. De KMS wilde uitbreiden. Met spoed werd er een extra vergadering over belegd. Toenmalig wethouder Verheggen ontkende dat de KMS had gedreigd met vertrek uit Weert. Ik wist dat dit wel degelijk was gebeurd. De snelheid van besluiten maakte mij wantrouwig.

Lees verder
17 februari 2013

Wegstemmen KMS dom besluit

Donderdag stemde een meerderheid in de Tweede Kamer vóór het verplaatsen van de Koninklijke Militaire School van Weert naar Ermelo. Een motie van CDA en D66 om niet te verplaatsen werd trouwens ook door de SP Kamerfractie gesteund.

Lees verder
9 september 2012

KMS debat

De gemeente Weert organiseerde 6 september een debat over de toekomst van de KMS. Hiervoor waren (kandidaat) kamerleden uitgenodigd met als doel zich uit te spreken over de KMS. Namens de SP was Bert Peterse, raadslid in Weert en kandidaat Kamerlid, aanwezig. Een terugblik.

Lees verder
27 juni 2012

Teleurstelling over sluiting KMS

Nu een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, CDA en PvdA de Koninklijke Militaire school (KMS) het plan van minister Hillen om de kazerne te sluiten steunt, lijkt dat zo goed als zeker. De SP is teleurgesteld voor het personeel en ook voor Weert.

Lees verder
25 november 2011

Wil Weert werkgelegenheid behouden?

Weert strijdt terecht voor behoud van de KMS in Weert. En zonder te vroeg te juichen, dat werpt zijn vruchten af. In Den Haag lijkt de mening de kant op te gaan dat de KMS in Weert open blijft. Een fantastisch voorbeeld dat de lokale politiek wel degelijk in staat is om de landelijke politiek te beinvloeden en werkgelegenheid te behouden. In staat om een vuist te maken.

Lees verder
2 september 2011

'Hoorzitting over bezuinigingen'

'KMS: PvdA en CDA willen gesprekken met betrokkenen en betere financiële onderbouwing van plannen'

De Kamerfracties van het CDA en de PvdA willen een hoorzitting over de gevolgen van de bezuinigingen bij Defensie. Dat stellen zij in een reactie op de brief waarin defensieminister Hans Hillen formeel de sluiting van de KMS aankondigt.

Lees verder
1 september 2011

SP-Kamerlid over de KMS

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk heeft vandaag in de krant een reactie gegeven op de plannen om de KMS te sluiten. De defensiewoordvoerder geeft aan wat voor de SP het belangrijkste is. "Als het om werkgelegenheid gaat, staat voor ons voorop dat mensen die hun baan verliezen naar ander werk worden geleid".
Van Dijk wil geen uitspraak doen over de precieze herindeling van de kazernes en opleidingen. De SP is een groot voorstander van bezuinigingen op defensie. Maar zij kiest wel voor andere prioriteiten.

Lees verder
30 juni 2011

Petitie KMS geen taak van de gemeente

Op verzoek van het CDA start de gemeente een handtekeningenactie voor het behoud van de militaire school (KMS) in Weert. Ik vind dit geen taak van de gemeente, ook al kost het weinig moeite om een petitie via petities.nl te starten.

Lees verder
26 mei 2011

Mogelijk vertrek KMS uit Weert

SP-Weert heeft kennis genomen van berichten in de media over het mogelijke vertrek van de Koninklijke Militaire School (KMS) uit Weert. Het betreft een advies van topambtenaren aan minister Hillen. De informatie is naar buiten gebracht door de commandant van de Van Horne Kazerne. De SP vindt het jammer als de KMS uit Weert moet vertrekken. De sluiting zou een klap zijn voor de economie en voor vele gezinnen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier