h

OPINIE: Foute deal met Kazerneterrein blijkt nog steeds domme fout

31 oktober 2019

OPINIE: Foute deal met Kazerneterrein blijkt nog steeds domme fout

In december 2004 moest een geheime gronddeal van miljoenen met Defensie, projectontwikkelaar Gordijn en het Bisschoppelijk College over het Kazerneterrein onder grote druk van wethouder Verheggen door de gemeenteraad worden gejast. De gemeente was eigenaar van dit grote terrein aan de rand van de stad, maar na de deal niet meer. Nu, 15 jaar later, doet de gemeente van alles om weer een beetje te zeggen te krijgen over het Kazerneterrein. De toenmalige gemeenteraad stemde vóór de deal. Héél Gallië uhm de héle gemeenteraad?

Nee, een klein partijtje bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte hen het leven bepaald niet gemakkelijk...

Met uitzondering van de Socialistische Partij (SP) – toen vertegenwoordigd door enig raadslid Paul Lempens -  stemde de hele gemeenteraad in met de miljoenen kostende grondtransacties in het gebied rond de Nelissenhofweg. De andere politieke partijen waren vol lof over de nieuwbouw voor het Bisschoppelijk College en de uitbreiding van de militaire school (KMS). Er zouden alleen winnaars uit voortkomen; de KMS kan uitbreiden en blijft in Weert, de school krijgt een nieuw onderkomen en de gemeente houdt er geld aan over.

Voor de SP was er veel onduidelijk mede omdat vragen niet werden beantwoord, zoals de behoefte aan uitbreiding van de Militaire School (KMS). Enkele jaren later sloot de KMS haar poorten in Weert, een bewijs van het gelijk van de partij.

Het enig lichtpuntje bleek dat het monumentencomplex de Lichtenberg een toekomst kreeg. Alhoewel, deze is anno nu - eind 2019 nog steeds niet opengesteld.

De Nelissenhofweg werd afgesloten, maar met de komst van het asielzoekerscentrum ging die weer open, met vernieuwd asfalt. Kosten voor de gemeenschap. Overlast en de problemen met de illegale huisvesting van arbeidsmigranten door een uitzendbureau op de voormalige kazerne. Allemaal te voorkomen als je de grond had gehouden en zelf de baas was gebleven in plaats van commerciële projectontwikkelaars.

De ideologische bezwaren van de SP: hou de grond in eigendom van de gemeente, werden afgewimpeld met het ‘argument’ dat bij vertrek van de KMS de gemeente deze grond als eerste zou mogen terugkopen. Inmiddels weten we dat dit ook niet is gedaan. Een foute deal bleek een domme deal.

Beter naar de SP luisteren dus in het vervolg!

U bent hier