h

Plan 'Gordijn'

31 oktober 2019

OPINIE: Foute deal met Kazerneterrein blijkt nog steeds domme fout

In december 2004 moest een geheime gronddeal van miljoenen met Defensie, projectontwikkelaar Gordijn en het Bisschoppelijk College over het Kazerneterrein onder grote druk van wethouder Verheggen door de gemeenteraad worden gejast. De gemeente was eigenaar van dit grote terrein aan de rand van de stad, maar na de deal niet meer. Nu, 15 jaar later, doet de gemeente van alles om weer een beetje te zeggen te krijgen over het Kazerneterrein. De toenmalige gemeenteraad stemde vóór de deal. Héél Gallië uhm de héle gemeenteraad?Lees verder
19 maart 2003

SP verheugd over definitief niet doorgaan megaplan 'Gordijn.'

De SP is verheugd over het definitief niet doorgaan van het megaplan-Gordijn. Het is de definitieve overwinning voor de mensen die met onze partij hebben gestreden voor het behoud van Sint Theunis.

Lees verder
18 maart 2003

Plan 'Gordijn' definitief van de baan!

Vanavond is bij alle raadsleden een brief van het college van B&W bezorgd. Samengevat:

Lees verder
11 maart 2003

'Plan-Gordijn' van de baan!

In een raadsbreed gesteunde motie heeft de gemeenteraad van Weert besloten af te zien van het eindbod van bouwonderneming Jongen. Daarmee is het plan-Gordijn voor een gigantisch multifunctioneel sportcentrum van de baan, na maandenlange actie van de Socialistische Partij en het Platform Behoud Sint Theunis.

Lees verder
14 november 2002

Betoog SP over 'plan-Gordijn' in extra raadsvergadering

'De SP vindt dat je niet alleen naar de mogelijke voordelen moet kijken van het plan-Gordijn, maar ook naar waar het ten koste van gaat. Keer op keer is er van gemeentewege geen aandacht geweest voor wat er weg moet en is eenzijdig gefocust op mogelijke voordelen zoals die door de initiatiefnemers zijn voorgesteld.'

Lees verder
2 november 2002

Reactie SP op artikel in het Land van Weert

'Beste Linus, In je stukje over plan-Gordijn op de voorpagina vorige week veeg je alle Weerter bestuurders op een hoop, als ware het 'één pot nat'. Dat klopt niet.'

Lees verder
19 oktober 2002

Brief SP aan raad over plan-Gordijn

Na PvdA en CDA informeert ook de Socialistische Partij de gemeenteraad over haar standpunt met betrekking tot de maatschappelijke randvoorwaarden voor plan-Gordijn.

Lees verder
14 september 2002

Handtekeningenactie SP en 'Platform Behoud St. Theunis' groot succes

Met een gezamenlijke actie op de Weerter weekmarkt hebben de SP en het platform Behoud Sint Theunis afgelopen zaterdag in enkele uren tijd bijna 800 handtekeningen opgehaald. Met het resultaat van deze actie werd nog eens onderstreept dat de Weerter burger niet zit te wachten op het plan-Gordijn zoals dat zich nu aandient.

Lees verder
6 september 2002

Reactie SP op: 'SP schiet door in onthullen van 'vertrouwelijke' informatie'

Niet de SP maar het Land van Weert heeft de stukken dinsdag al 'onthuld'. Wij hebben het slechts nodig gevonden de stukken woensdag volledig te publiceren op onze internetsite. Dit opdat meer mensen dan de mogelijkheid hebben verder te vernemen van de uitgangspunten van de gemeente, meer dan de samenvatting uit voornoemd weekblad.

Lees verder
5 september 2002

'SP schiet door in onthullen van 'vertrouwelijke' informatie'

'De SP heeft een aantal vertrouwelijke brieven die de gemeente Weert vanaf 1999 aan projectontwikkelaar Gordijn heeft gestuurd op internet gezet. Een brei aan gedetailleerde informatie over hoe de gemeente met -Gordijn wenst te onderhandelen over zijn megaplannen voor een multifunctioneel sportcomplex in Sint Theunishof. De SP vindt dat de burger recht heeft op deze gegevens. Maar wat schiet de burger er mee op?'

Lees verder

Pagina's

U bent hier