h

'Plan-Gordijn' van de baan!

11 maart 2003

'Plan-Gordijn' van de baan!

In een raadsbreed gesteunde motie heeft de gemeenteraad van Weert besloten af te zien van het eindbod van bouwonderneming Jongen. Daarmee is het plan-Gordijn voor een gigantisch multifunctioneel sportcentrum van de baan, na maandenlange actie van de Socialistische Partij en het Platform Behoud Sint Theunis.

Naast het afwijzen van het huidige plan heeft de gemeenteraad een aantal randvoorwaarden opgesteld waarmee B&W terug moet naar de initiatiefnemer om te kijken of deze er nog trek in heeft. De belangrijkste randvoorwaarden zijn dat het volkstuinencomplex Tuinpark Lamershof en Scoutcentrum de Boshoek ongemoeid blijven en het woonzorgcomplex voor 500 welgestelde ouderen vanwege de grootschaligheid niet past in het gebied.

De SP is verheugd met het resultaat van de op haar initiatief bijeengeroepen raadsvergadering.
Raadslid Paul Lempens: “Dit is meer dan we hadden verwacht. Het plan is niet alleen unaniem afgewezen, er zijn randvoorwaarden gesteld die we in onze actie met het Platform Behoud Sint Theunis hebben bepleit. Daarnaast hebben B & W drie maanden de tijd om een plan op te stellen om allerlei problemen die als gevolg van het vasthouden aan het Plan-Gordijn door B & W zijn blijven liggen.” De socialisten stellen tevreden vast dat de politiek heeft laten zien te kunnen luisteren naar de bevolking, “dat is immers het wezen van de democratie”, volgens de partij.

Lempens claimt het succes van de SP-actie: “De uitkomst in de raad is het resultaat van de SP-werkwijze: naar de mensen toe, onderzoek doen, mensen organiseren, hen activeren en vasthouden aan de uitgangspunten van de partij.” Doelen van de actie waren ten eerste duidelijkheid krijgen over de plannen die tot dan toe onder de pet werden gehouden en ten tweede het benadrukken van het belang van het behoud van de waarden in het gebied Sint Theunis en deze verdedigen. Beide doelen zijn bereikt. “De gemeente kan nu aan de slag om de maatschappelijke schuld aan het Bisschoppelijke College, de sportverenigingen en de burgers van Weert in te lossen”, aldus de SP.

Unamiene motie van de gemeenteraad: Plan-Gordijn afgewezen

U bent hier