h

SP verheugd over definitief niet doorgaan megaplan 'Gordijn.'

19 maart 2003

SP verheugd over definitief niet doorgaan megaplan 'Gordijn.'

De SP is verheugd over het definitief niet doorgaan van het megaplan-Gordijn. Het is de definitieve overwinning voor de mensen die met onze partij hebben gestreden voor het behoud van Sint Theunis.

De heer Gordijn heeft groot gelijk met zijn opmerking dat de gemeente al eerder had moeten beslissen en open kaart had moeten spelen over de plannen, maar dan met name tegenover de betrokkenen en de bevolking.
Het zegt genoeg over de Weerter politiek dat zij de entree van de Socialistische Partij in de gemeenteraad van Weert nodig had om na vijf jaar eindelijk NEE te zeggen tegen dit megalomane plan en te stoppen met het schaamteloze aanrommelen in de achterkamertjes. Mogen wij u er aan herinneren dat na de verkiezingen in maart formateur Matti nog liet optekenen dat "alle fracties, met uitzondering van de SP, welwillend staan tegenover het miljoenenplan van Gordijn."

In de opmerkingen over het afwijzen van zijn plan gaat de initiatiefnemer voorbij aan een van de belangrijkste argumenten van de volksvertegenwoordiging om zijn plan af te wijzen, namelijk dat Weert helemaal geen behoefte heeft aan een commercieel schoolgebouw met mega-sportcomplex en vijfhonderd appartementen voor rijke patsers. Zeker niet wanneer dat ten koste gaat van voorzieningen in de wijken en het verdwijnen van de activiteiten van de Scouting de Boshoek en volkstuinencomplex Lamershof in het groene gebied Sint Theunis.

Dat is altijd de insteek van de Socialistische Partij geweest, ook houdbaar voor de toekomst: behoud van voorzieningen in de wijken, een breed en toegankelijk aanbod voor iedereen, geen vercommercialisering dus en alle betrokken partijen betrekken bij het beleid.

U bent hier