h

Plan 'Gordijn'

4 september 2002

SP publiceert geheime stukken 'plan Gordijn'

SP-raadslid Paul Lempens heeft de stukken die hij bezit inzake plan-Gordijn op de SP-website geplaatst. Hij houdt zich daarmee niet aan het verzoek van het College van B&W om de stukken vertrouwelijk te behandelen. Eerder had het socialistische raadslid al aangedrongen op snelle openbaarmaking van de brieven en de gemeentelijke startnotitie die in de afgelopen raadsperiode zijn opgesteld door de gemeente.

Lees verder
3 september 2002

'Raadsmeerderheid wil openbaarheid plan-Gordijn'

'De Weerter oppositiepartijen (CDA, PvdA, SP) en de coalitiepartij D66 willen van het college van burgemeester en wethouders een concrete datum horen waarop wethouder Verheggen (Weert Lokaal) de door hem toegezegde informatie over 'het plan Gordijn' aan betrokkenen, omwonenden en gemeenteraad wil verstrekken.'

Lees verder
3 september 2002

'Land van Weert onthult vertrouwelijke info op duister plan'

Uit vertrouwelijke stukken waar Het Land van Weert de hand op heeft weten te leggen blijkt zonneklaar hoe de voorbije vier jaar in alle beslotenheid diverse malen achter gesloten deuren indringend overleg is gevoerd tussen het Weerter stadsbestuur en Aannemersbedrijf Louis Scheepers bv uit Roermond over de bouw van het multifunctioneel sportcentrum St.Theunis. De verplaatsing van scholengemeenschap Bisschoppelijk College en tuinpark Lamershof kwam daarbij uitgebreid aan de orde.
Het voormalig stadsbestuur stak in 1999 uitgebreid de loftrompet uit over de ambitieuze plannen van bouwondernemer Gordijn.

Lees verder
27 augustus 2002

Brief van SP-PvdA-D66-CDA aan het college van B&W over informatie mbt plan-Gordijn

'Wethouder Verheggen heeft in de gemeenteraadsvergadering van 30 mei jl. gezegd dat "onmiddellijk na de vakantie alle betrokkenen en ook de buurt worden geïnformeerd over de plannen van de heer Gordijn, over de manier waarop wij daarmee omgaan en de procedures die straks worden gevolgd om te waarborgen dat mensen hun gevoelens en bezwaren kwijt kunnen, opdat die kunnen worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming".'

Lees verder
8 juni 2002

SP: Stukken St-Theunis openbaar

De SP heeft het College van B&W gevraagd om snelle openbaarmaking van de stukken die in de afgelopen raadsperiode zijn opgesteld in het kader van het plan-Gordijn.

Lees verder
28 april 2002

'Boshoek' mag niet wijken voor plan-Gordijn

"De gemeente Weert is in onderhandeling met de heren Gordijn en Schepens om te komen tot een multifunctioneel centrum op St Theunis in Weert. Voor dit centrum en de woningbouw die het plan voor de initiatiefnemers commercieel aantrekkelijk maakt, moet het Bisschoppelijk College verplaatst worden, alsmede Tuinpark Lamershof en TC van Horne. Maar ook betekenen de plannen het einde voor scouting Keent-Moesel."

Lees verder
20 april 2002

Platform behoud St. Theunis gevormd

Voor Tuinpark Lamershof, Scouting Keent-Moesel en Tennisclub Van Horne is geen plaats meer in de plannen van de heer Gordijn voor een multi-functioneel sportcentrum. Deze verenigingen met een rijke historie en belangrijke waarde voor de Weerter samenleving worden in hun voortbestaan bedreigd. De groene terreinen op St Theunis lijken te worden opgeofferd waardoor prachtige stukken natuur verdwijnen. Op initiatief van de SP hebben de verenigingen alsmede enkele omwonenden de krachten gebundeld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier