h

Reactie SP op artikel in het Land van Weert

2 november 2002

Reactie SP op artikel in het Land van Weert

'Beste Linus, In je stukje over plan-Gordijn op de voorpagina vorige week veeg je alle Weerter bestuurders op een hoop, als ware het 'één pot nat'. Dat klopt niet.'

reactie van de SP in het Land van Weert van 2 november 2002 op een bericht in dezelfde krant van ...

De Socialistische Partij (SP) heeft al in 1999 een afwijkend standpunt ingenomen ten aanzien van het megalomane plan-Gordijn. In maart 2002 tekende formateur Matti op: 'Alle partijen, met uitzondering van de SP, staan welwillend tegenover het miljoenenplan van Gordijn'. Wíj waren het die naar de betrokken verenigingen en omwonenden toegingen en ons verbaasden over de non-informatie en achterkamertjespolitiek. Daar doen wij niet aan mee. Als volksvertegenwoordiger zit je er voor de burger en niet voor een projectontwikkelaar.

Acht maanden lang actievoeren voor het behoud van belangrijke waarden in het groene gebied Sint Theunis heeft het gewenste effect gehad: alle partijen hebben op 14 november het mega-plan afgewezen. In een raadsbrede motie heeft de raad enkele randvoorwaarden over Tuinpark Lamershof en Scoutcentrum de Boshoek van het Platform Behoud Sint Theunis (op initiatief van de SP opgericht) overgenomen.
Daarmee heeft de politiek laten zien te kunnen luisteren naar de mensen en kan worden begonnen met het herstel van vertrouwen. Dankzij de actie van de SP.

Dus, volgende keer iets minder generaliseren alsjeblieft!

Met kameraadschappelijke groet,

Paul Lempens,

U bent hier