h

Toch opvang vluchtelingen in kazerne

11 september 2015

Toch opvang vluchtelingen in kazerne

Deze week werd bekend dat er een vluchtelingenopvang in de leegstaande Van Hornekazerne in Weert gevestigd gaat worden. Tijdens een besloten gemeenteraadsvergadering werd de raad gisteravond door het College van Burgemeester en wethouders geïnformeerd. Vanmiddag bracht de gemeente het nieuws tijdens een persconferentie officieel naar buiten. Het besluit van het Centraal orgaan opvang Asielzoekers (COA) om vluchtelingen in Weert te vestigen is in samenspraak met de gemeente genomen.

De SP ziet het besluit als onvermijdelijk. ‘We zien dagelijks op het nieuws welke enorme aantallen mensen naar Europa komen. Ook in ons land neemt het aantal vluchtelingen snel toe. Inmiddels zo’n 1800 per week. Onlangs werd duidelijk dat de opvang zo uit haar voegen barst dat er op diverse plekken in Nederland zelfs evenementenhallen als tijdelijke opvangplekken gebruikt gaan worden. Het is daarmee ook bijna onvermijdelijk dat een deel van de Van Hornekazerne voor dit doel gebruikt gaat worden. In principe neemt COA het besluit en dan het is gunstiger om eraan mee te werken. Het laat ook zien dat het college de situatie in de wereld begrijpt, haar menselijkheid toont en medewerking wil verlenen ondanks de bezwaren die er eerder waren. De werkelijkheid ziet er anders uit dan een jaar geleden,’ aldus SP fractievoorzitter Jeroen Goubet.

Het gaat in Weert concreet om de opvang van duizend vluchtelingen in de komende vijf jaar. Ongeveer de helft van de gebouwen en het terrein zullen gebruikt gaan worden voor de opvang. De andere helft van het terrein zal nog steeds beschikbaar blijven voor diverse initiatieven die voor ogen waren, zoals de plannen van stichting Scarabee. Initiatieven die trouwens door de vestiging van vluchtelingen in een stroomversnelling kunnen komen en aanhaken bij de opvang.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Wethouder Paul Sterk aan het woord tijdens de persconferentie vanmiddag

De SP vindt het goed dat het college in overleg met het COA tot haar besluit is gekomen. Goubet; ‘Wij begrijpen maar al te goed de angst onder heel veel mensen voor de dingen die komen gaan. Ook in de gemeenteraad leven er uiteraard heel veel vragen. Weertenaren kunnen ervan op aan dat er gisteren geen blad voor de mond werd genomen tijdens de besloten raadsvergadering waar wij trouwens bij uitzondering, gezien de grootte van het onderwerp, aan meededen. Maar als SP zijn we er in onze harten nòg meer van overtuigd geraakt dat dit vooral heel veel goeds gaat brengen voor onze stad. Wij denken dat de angst plaats zal maken voor geruststelling en zelfs een positief gevoel. En we durven dat als SP ook te verdedigen. De komende tijd zijn wij zoals altijd regelmatig op straat te vinden, ook om hierover met mensen in gesprek te gaan.’

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft aan de gemeenteraad gevraagd om haar beslissing voor het vestigen van de vluchtelingenopvang te ondersteunen. Die vraag wordt voorgelegd tijdens een ingelaste openbare raadsvergadering aanstaande donderdag, 17 september.

Wat de SP betreft zal dit in ieder geval een volmondig ‘ja’ worden.

U bent hier