h

Sociale dienst

9 juni 2016

Brief taaleis past niet bij gewenste dienstverlening aan inwoners

De brief die de sociale dienst van Weert aan 450 uitkeringsgerechtigden heeft gestuurd over de taaleis laat te wensen over. Dat constateert de SP op basis van de brief. De partij vraagt eveneens of de gevraagde gegevens niet al bekend zijn bij de gemeente. ‘Haalt de sociale dienst zich niet onnodig werk op haar hals en kost het inwoners niet overbodige inspanning?’ zo willen de socialisten weten.

Lees verder
28 mei 2016

SP introduceert: Weert signaleert

De gemeente Weert houdt +/- 3,7 miljoen euro over op de nieuwe zorgtaken. Als het aan de SP ligt, blijft dit geld beschikbaar voor de zorg. Hier gaat de partij voor pleiten bij de jaarrekening 2015. De SP wil verder dat er ruimte komt om te kijken en luisteren naar zorgverleners en inwoners. De partij pleit voor de start van een zorgplan ‘Weert signaleert’.

Lees verder
9 januari 2016

Geld voor minima, gaat ook naar minima

Op zaterdag 9 januari 2016 kopte de Limburger dat de gemeente Weert ‘Geld voor armoede misbruikt’. Aanleiding voor het artikel is een brief van het cliëntenplatform minima (CPM). Het artikel in de Limburger is niet correct, enerzijds over de brief van CPM, anderzijds over dat de gemeente Weert geld misbruikt.

Lees verder
30 oktober 2015

D66, SP en PvdA over bijstandsplan gemeente: is een andere richting niet mogelijk?

De gemeente Weert wil 'flink het mes zetten' in het bedrag dat ze jaarlijks kwijt is aan het uitkeren van bijstand. De kosten moeten van bijna 13,5 miljoen naar ruim 11.5 miljoen. De gemeente wil meer controle, strengere regels, ‘controle aan de voorkant’, enzovoorts. Maar D66, SP en PvdA vragen zich af of er geen alternatief mogelijk is.

Lees verder
27 oktober 2015

Werk maken van banen voor mensen met een arbeidshandicap

Op 26 oktober 2015 zond het televisieprogramma Nieuwsuur een item uit over de garantiebanen. Dit zijn banen voor mensen met een arbeidsbeperking, in het bijzonder mensen met een Wajong-uitkering. Nieuwsuur toonde aan dat het aantal banen ver achter blijft bij de afspraken. De regio Midden Limburg moet voor 2017  in de marktsector 185 garantiebanen realiseren en bij de overheid 45. De SP in Weert wil graag de stand van zaken weten.

Lees verder
11 mei 2015

SP: Pak grote bijstandsfraude aan in plaats van kleine kruimels

Op 19 april 2015 zond het televisieprogramma De Monitor een reportage uit over de inzet van de sociale recherche door gemeenten. Sommige gemeenten kiezen voor een No cure no pay aanpak. Het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs concludeert dat gemeenten de makkelijke gevallen afhandelen waarmee kleine bedragen zijn gemoeid, maar de grote(re) fraudezaken laten liggen.

Lees verder
16 november 2006

Fusie sociale diensten gaat niet door

De gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck hebben na meer dan een jaar praten geen overeenstemming bereikt over een intergemeentelijke sociale dienst. De SP was altijd al tegen een fusie, met name omdat de volksvertegenwoordiging bij dit belangrijke beleid niet ‘op afstand’ moet worden gezet zoals bijvoorbeeld bij de sociale werkvoorziening ‘De Risse’ ook is gebeurd.

Lees verder
29 april 2006

Intergemeentelijke sociale dienst: huiswerk overdoen

IGSDIn tegenstelling tot een breed gedragen wens van de raad is niet onderzocht welke varianten er mogelijk zijn in de samenwerking van de sociale diensten van Nederweert, Weert en Cranendonck. De SP en WL hebben behoefte aan goede informatie over de voor- en nadelen, vandaar dat zij het College van B&W alsnog verzoeken dit onderzoek te doen en ter beschikking te stellen van de raad zodat een goed besluit kan worden genomen.

Lees verder
5 april 2006

SP uit felle kritiek op voorstel intergemeentelijke sociale dienst

Actie bij sociale dienstenDe SP protesteert tegen het 'op afstand zetten' van de gemeenteraad als het gaat om de vorming van een nieuwe sociale dienst voor de gemeente Weert, Nederweert en Cranendonck. Volgens de partij is er een duidelijk voorbehoud gemaakt door de partijen en de wethouder met betrekking tot het onderzoeken van de vorm 'gemeenschappelijke regeling' (WGR).

Lees verder
13 september 2005

Reacties van klanten op pamflet sociale dienst

Actie ISD-NEEOp 31 augustus hield de SP een actie bij het stadhuis in Weert en Nederweert. De actie was bedoeld om de mensen te informeren over de samenvoeging van de gemeentelijke sociale diensten. Verschillende klanten maakten gebruik van de mogelijkheid om een reactie in te sturen op het pamflet van de SP en de stelling 'Wat kan er beter bij de gemeente?'. De betrokkenen aan het woord:

Lees verder

Pagina's

U bent hier