h

Fractie

De SP is sinds 2002 vertegenwoordigd in de Weerter gemeenteraad, sinds 2014 met vier van de 29 raadszetels . Namens de SP is één commissielid-niet-raadslid actief. Sinds 2014 neemt de SP deel aan het College van Burgemeester en Wethouders. Contact met de fractie

Foto: Dion Huijbers / Dion Huijbers

26 oktober 2002

Raad kritisch naar BALANS over Oud-Fatima

Tijdens de afgelopen commissievergadering Volkshuisvesting heeft de raad op initiatief van de SP over het onderwerp huurwoningen Oud-Fatima gesproken. Initiatiefneemster van de bewonersactie buurtbewoonster Marga Bogeski-Smeets heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht voor burgers waarin ze de situatie toelichtte. Alle politieke partijen hebben kritische opmerkingen in de richting van Balans gemaakt.

Lees verder
6 september 2002

Reactie SP op: 'SP schiet door in onthullen van 'vertrouwelijke' informatie'

Niet de SP maar het Land van Weert heeft de stukken dinsdag al 'onthuld'. Wij hebben het slechts nodig gevonden de stukken woensdag volledig te publiceren op onze internetsite. Dit opdat meer mensen dan de mogelijkheid hebben verder te vernemen van de uitgangspunten van de gemeente, meer dan de samenvatting uit voornoemd weekblad.

Lees verder
5 september 2002

'SP schiet door in onthullen van 'vertrouwelijke' informatie'

'De SP heeft een aantal vertrouwelijke brieven die de gemeente Weert vanaf 1999 aan projectontwikkelaar Gordijn heeft gestuurd op internet gezet. Een brei aan gedetailleerde informatie over hoe de gemeente met -Gordijn wenst te onderhandelen over zijn megaplannen voor een multifunctioneel sportcomplex in Sint Theunishof. De SP vindt dat de burger recht heeft op deze gegevens. Maar wat schiet de burger er mee op?'

Lees verder
4 september 2002

SP publiceert geheime stukken 'plan Gordijn'

SP-raadslid Paul Lempens heeft de stukken die hij bezit inzake plan-Gordijn op de SP-website geplaatst. Hij houdt zich daarmee niet aan het verzoek van het College van B&W om de stukken vertrouwelijk te behandelen. Eerder had het socialistische raadslid al aangedrongen op snelle openbaarmaking van de brieven en de gemeentelijke startnotitie die in de afgelopen raadsperiode zijn opgesteld door de gemeente.

Lees verder
3 september 2002

'Raadsmeerderheid wil openbaarheid plan-Gordijn'

'De Weerter oppositiepartijen (CDA, PvdA, SP) en de coalitiepartij D66 willen van het college van burgemeester en wethouders een concrete datum horen waarop wethouder Verheggen (Weert Lokaal) de door hem toegezegde informatie over 'het plan Gordijn' aan betrokkenen, omwonenden en gemeenteraad wil verstrekken.'

Lees verder
27 augustus 2002

Brief van SP-PvdA-D66-CDA aan het college van B&W over informatie mbt plan-Gordijn

'Wethouder Verheggen heeft in de gemeenteraadsvergadering van 30 mei jl. gezegd dat "onmiddellijk na de vakantie alle betrokkenen en ook de buurt worden geïnformeerd over de plannen van de heer Gordijn, over de manier waarop wij daarmee omgaan en de procedures die straks worden gevolgd om te waarborgen dat mensen hun gevoelens en bezwaren kwijt kunnen, opdat die kunnen worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming".'

Lees verder
25 april 2002

Fundamentele kritiek SP op beleidsvisie nieuwe coalitie

Na alle spelletjes rond de collegevorming werd voor het eerst in het openbaar gepraat over politiek. De SP presenteerde in hoofdlijnen zijn kritiek op het voorliggende collegeprogramma, en liet weten graag zijn steentje te willen bijdragen aan een spoedig einde van deze rechtse coalitie. Die kans kwam eerder dan verwacht. Een motie van wantrouwen van de complete oppositie, die echter niet in stemming werd gebracht door ingrijpen van burgemeester Majoor.

Lees verder
3 april 2002

SP over de nieuwe coalitie

'Weert-Lokaal deelde afgelopen week aan ons mee dat er voor haar niets anders op zat dan een coalitie te vormen met VVD-D66-WAP. Wij zijn tevreden over de openheid van deze partij naar ons toe, dit zou ze echter naar CDA/PvdA en naar de bevolking ook moeten zijn. Uiteindelijk is alles toch weer in achterkamertjes geregeld.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier