h

SP, D66, VVD, CDA en Weert Lokaal sluiten akkoord

18 mei 2018

SP, D66, VVD, CDA en Weert Lokaal sluiten akkoord

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Vijf partijen hebben gisteren een akkoord bereikt over hoe Weert in de komende vier jaren bestuurd gaat worden. Na drie weken intensief onderhandelen zijn de partijen er trots op dat er een breed gedragen programma voor Weert ligt. In de komende week spreken onder andere de leden van de SP zich nog uit over het akkoord voordat er getekend kan worden.

De gemeenteraadsverkiezingen, inmiddels alweer anderhalve maand geleden, leverden in Weert een onverwacht resultaat op. Met 12 zetels werd Weert Lokaal veruit de grootste partij. Ook de eveneens lokale partij DUS Weert won, alle andere partijen in de raad verloren. Ook de SP. De partij ging van vier naar twee zetels. Een dreun.

De SP gaf daarop aan niet vooraan te willen zitten bij het vormen van een nieuw stadsbestuur maar open te staan voor een gesprek. De partij werd vervolgens uitdrukkelijk door Weert Lokaal gevraagd om te komen praten.

In dat gesprek heeft de SP aangegeven dat ze gezien de verkiezingsuitslag graag een zo breed mogelijk gedragen gemeentebestuur zou willen waarin het beleid van het vorige college voortgezet en uitgebreid kan worden. Ook informateur René Laenen van Weert Lokaal, die de mogelijkheden voor een nieuw bestuur onderzocht, heeft deze conclusie getrokken. Weert Lokaal ging streven naar een zo breed mogelijk gedragen akkoord en alle zeven partijen in de raad werden uitgenodigd om mee te schrijven aan een programma voor Weert.

Foto: Maurits Gemmink / SP
‘Waar zijn de partijen het sowieso over eens en waarom kunnen we dat niet al gewoon opschrijven? We hebben letterlijk alle programma’s naast elkaar gelegd en zijn vanuit daar begonnen. Ook een ambtelijk stuk genaamd “Weert In Beeld”, zeg maar een kale beschrijving hoe Weert er in alle opzichten op dit moment voorstaat, was de basis voor het akkoord, aldus SP fractievoorzitter Jeroen Goubet.

Helaas besloten de partijen DUS Weert en PvdA bij voorbaat niet mee te willen praten. Goubet: ‘Jammer’.

Weert Lokaal, CDA, VVD, SP en D66 gingen wel in op de uitnodiging en schreven dus hun plannen op. De nadruk ligt op verbinding en duurzaamheid.

De gehele inhoud van het akkoord zal overigens pas aanstaande donderdag bekend gemaakt worden. De SP en Weert Lokaal organiseren begin volgende week een eigen ledenvergadering om het akkoord te bespreken. Als dat zij het groene licht geven dan volgt aanstaande donderdag de ondertekening en presentatie.

‘Ik leg het dinsdag met trots en het volste vertrouwen voor aan onze leden’, aldus Goubet die samen met wethouder Paul Sterk de onderhandelingen voerde. ‘Het is een akkoord op hoofdlijnen dus niet alles is dichtgetimmerd. Dat geeft de komende jaren nadrukkelijk ruimte aan de gemeenteraad. Voor diverse voorstellen die vanuit het College van B&W of vanuit de raad zelf komen kunnen wisselende meerderheden ontstaan. Geen coalitie en geen oppositie meer. Een aanwinst voor de democratie.’ De vijf partijen die het akkoord ondertekenen bezetten namelijk 25 van de 29 Weerter raadszetels.

Foto: SP Weert / www.weert.sp.nl
'Veel van onze idealen staan in het akkoord en vele anderen kunnen we bijvoorbeeld via eigen initiatiefvoorstellen alsnog realiseren,’ zo besluit Goubet.

De kandidaat wethouders zijn wel al bekend.

Dat zijn Geert Gabriëls (Weert Lokaal, onderwijs, cultuur, duurzaamheid, biodiversiteit), Martijn van de Heuvel (Weert Lokaal, economie, participatie en arbeidsmarkt), Tessa Geelen (CDA, sport, leefbaarheid, communicatie, participatie), Wendy van Eijk (VVD, financiën, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting) en Paul Sterk (SP, zorg, welzijn, sociale werkvoorziening en personeelsbeleid).

De installatie van het nieuwe college volgt tijdens een speciale raadsvergadering op 31 mei.

U bent hier