h

Jan Tak

24 februari 2016

Top 2000

Laat in de namiddag op oudejaarsdag 2015 zat ik met mijn vrouw te genieten van een beetje trappist. We luisterden naar de laatste muzieknummers van de Top 2000.

Lees verder
24 januari 2016

Foutje

In mijn vorige stukje heb ik een fout gemaakt. Bij deze wil ik die fout herstellen.

Lees verder
23 december 2015

Een heftige verantwoordelijkheid

De dag vóórdat ons kleinkind van drie jaar naar zijn wekelijkse Kinderopvang moet bereiden wij hem er op voor. Hij slaakt dan de kreet “Now neet”, te horen in de gehele Nieuwstraat. Hij maakt daarmee kenbaar niet graag te gaan.Deze kop in het zand stekende kreet zal hem echter niet helpen, “morgen” is zo daar.

Lees verder
25 november 2015

'Ze doon toch waat ze wille'

Als het gaat regenen trek je een regenjas aan of je moet het accepteren om zeiknat te worden. Ofwel, als je de omstandigheden niet kunt veranderen dan is het wenselijk  om je aan te passen aan de gewijzigde situatie.

Lees verder
25 oktober 2015

'De thuiszorg is een rommeltje' maar niet in Weert?

Hoever is Weert gevorderd met het invoeren van de wetten WMO,Jeugdzorg en Participatiewet? Zoals u weet zijn de Nederlandse gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de steun aan hun inwoners die Zorg en ondersteuning betreffende Werk en Inkomen nodig hebben.

Lees verder
25 september 2015

Tour de France

Hopelijk heeft de vakantieperiode u gebracht waarop u hoopte. Zelf heb ik drie weken met behulp van mijn oudste schoonzoon, op papier, meegereden met de Tour de France. Werknemers van het stadhuis hadden een Tour de France-poule georganiseerd waaraan ik kon deelnemen. De burgemeester “reed” ook mee als opperhoofd van een zwaar team, waarschijnlijk bestaande uit wethouders,griffie, etc.

Lees verder
25 juli 2015

Onnozele partijdisicpline

In mijn vorige column heb ik geprobeerd u enigszins te laten zien welke beslommeringen de twee Weerter wethouders hebben bij het uitvoeren van de drie gedecentraliseerde Zorgwetten. Ik heb ook geprobeerd aan te geven welke specialistische kennis deze wethouders (moeten)hebben om die veranderingen in goede banen te leiden.

Lees verder
20 juni 2015

Wie zijn de mensen achter het Weerter zorgbeleid?

De Nederlandse gemeenten zijn op 1 januari 2015, naast de uitvoering van WMO en Participatiewet, ook verantwoordelijk geworden voor Jeugdhulp op basis van een nieuwe Jeugdwet. In Weert is dat, verantwoordelijk worden, vrij stilletjes gebeurd, naar mijn mening.

Lees verder
25 mei 2015

Wullem

Een prachtig mens uit Fatima, Wim Vink, schreef in 2002 op zijn enquête formulier over leefbaarheid deze woorden: “Leefbaarheid bestaat niet alleen uit goede voorzieningen. Leefbaarheid wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de manier waarop mensen met elkaar omgaan”.

Lees verder
23 maart 2015

Een spaghetti van belangen en meningen

De Nederlandse gemeenten werken sinds enkele maanden met de nieuwe WMO regeling. Begin 2014 waren hier veel negatieve geluiden over te horen vooral wat betreft de snelheid waarmede dit ingevoerd moest worden. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken betreffende de kwaliteit van deze ingrijpende veranderingen maar toch wil ik u deelgenoot maken van een praktijkvoorval, waarbij ik de afgelopen maanden betrokken ben geweest, en waar(toekomstige) mantelzorgers misschien hun voordeel mee kunnen doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier