h

Lichtenberg in juli 2019 opgeknapt en klaar voor gebruik

2 februari 2018

Lichtenberg in juli 2019 opgeknapt en klaar voor gebruik

Door een bijdrage van de provincie van 380.000 euro gaat het Openluchttheater De Lichtenberg definitief opgeknapt worden. Ook de Stichting Horne Quartier (HQ), sinds vorig jaar eigenaar van het theater, steekt er geld in. De restauratie gaat in totaal zo’n één miljoen euro kosten en moet in juli volgend jaar klaar zijn.

De SP heeft zich al zo lang ze in de Weerter gemeenteraad zit ingezet vóór het opknappen van de Lichtenberg. Aan het begin van deze eeuw waren er namelijk serieuze plannen om het theater te slopen. Villa’s moesten er komen.

In 2005 diende de SP een motie in om het theater niet te slopen en het op te knappen. Die motie werd toen aangenomen. In 2006 werd het theater een gemeentelijk monument waardoor sloop in ieder geval werd afgewend. In 2007 werd de Lichtenberg een Rijksmonument.

Toch duurde het nog tien jaar voor er schot in de zaak begon te komen. Wethouder van Eersel pakte de handschoen op om tot een grootschalige grondruil te komen in het gebied rond de Lichtenberg. Dat was tot voor kort een lappendeken van perceeltjes die in het bezit waren van dan wel de gemeente dan wel particulieren. Het theater zelf is overigens jarenlang particulier bezit geweest.

Na het vertrek van de KMS, de komst van het asielzoekerscentrum en de aankoop van het voormalige kazerneterrein door de Stichting HQ kwam alles in 2016 in een stroomversnelling. De Lichtenberg werd onderdeel van een groter plan genaamd ‘Weert-West’ waar sport, cultuur, onderwijs, zorg, recreatie en natuur een plek moeten gaan krijgen en al hebben gekregen. HQ maakte samen met de gemeente een plan om de Lichtenberg bij het naastgelegen kazerneterrein te betrekken en ook te kopen. In maart vorig jaar stemde de gemeenteraad daarmee in. De SP wist trouwens wel te bedingen dat het theater publiek toegankelijk moet blijven en -mocht HQ er ooit vanaf willen- de gemeente weer het recht van eerste koop heeft!

In het afgelopen jaar heeft de gemeente er bij de provincie voor gepleit om ook bij te dragen aan het opknappen ervan. En de maandag toegezegde 380.000 euro zorgt ervoor dat men aan de slag kan.

De SP is heel erg blij. Fractievoorzitter Jeroen Goubet. ‘In 2006 hadden SP jongeren waaronder toen ikzelf al ideëen voor het opknappen van de Lichtenberg. Ik was nog geen raadslid maar mocht wel de raad toespreken. Het heeft jaren geduurd maar nu is het zo ver. En ik durf best te zeggen dat dit komt omdat het college van B&W lef heeft getoond waardoor de zaak vlotgetrokken is. Weert heeft straks één van het grootste maar ongetwijfeld het mooiste openluchttheater van Nederland. Ik ken het als een mooi gebouw, maar alleen als een vervallen gebouw. Een foto ervan hangt muurgroot als behang in mijn woonkamer. Maar die foto van een vervallen Lichtenberg is binnenkort nostalgie! Nog één zomer wachten…

Bekijk eens het uitgebreide dossier dat de SP door de jaren heen over haar strijd vóór de Lichtenberg heeft aangelegd.

U bent hier