h

SP-jongeren bieden notitie ‘de Lichtenberg, wat nu’ aan.

6 september 2006

SP-jongeren bieden notitie ‘de Lichtenberg, wat nu’ aan.

 wat nu?' aan wethouder Coolen van cultuurGisteravond werd door de SP de notitie ‘De Lichtenberg, wat nu?‘ overhandigd aan wethouder Coolen van cultuur tijdens de raadscommissie Welzijn. De notitie werd geschreven door jonge SP–ers om een discussie over de toekomst van het monumentale complex op gang te brengen.

Namens de SP voerde Jeroen Goubet het woord in een kort betoog over een mogelijke invulling van het Lichtenberg-complex.

Naderhand toonde de wethouder zich enthousiast over het initiatief. De gemeente wil er alles aan doen om het complex op te knappen en te zoeken naar nieuwe bestemmingen, zodra hier financiële middelen voor zijn. Ook leden van de stichting ‘Behoud de Lichtenberg’ waren aanwezig om de notitie even positief in ontvangst te nemen.

 wat nu?' aan wethouder Coolen van cultuur

Hieronder het betoog tijdens de raadscommissie.

Op 29 maart 2006 werd bekend dat het wederopbouwcomplex 'De Lichtenberg' in Weert de beschermende status van monument krijgt.

Naar aanleiding hiervan hebben jonge SP-ers, enkele hier aanwezig, inclusief mijzelf, zich gedurende korte tijd gebogen over de vraag 'Wat nu?'

De notitie, die vandaag aan u wordt aangeboden, is hiervan het resultaat, het is een aanzet tot discussie over de bestemming van het complex. Niet meer dan dat.

Zo ook mijn inbreng. Wel heb ik heel concreet gekeken naar een passende, haalbare en betaalbare bestemming voor de Lichtenberg.

Allereerst moet wat mij betreft het amfitheater van de ondergang gered worden, het meest vervallen gedeelte van het complex. Het theater kan dienen als uitvalsbasis voor tal van kleinschalige activiteiten zoals muziekoptreden, kleinkunst, theater enz. Maar hier moeten we uiterst voorzichtig mee omspringen. Het moet niet onbedoeld gaan concurreren met andere instellingen die hiervoor reeds in het Weertse gevestigd zijn.

Her ingebruikname van slechts het theater is ook niet genoeg, omdat de rest van het complex vermeden wordt. Het moet als een geheel beschouwd worden, en bovendien is het in stand houden van het theater alléén financieel waarschijnlijk een bodemloze put.

In plaats daarvan wordt de Lichtenberg naast uitvalsbasis voor de net genoemde activiteiten, een openlucht museum over het naoorlogse Weert. Beleving van geschiedenis komt in het dagelijkse leven toch vooral neer op de meest recente periode ín die geschiedenis. Weert is na de Tweede Wereldoorlog méér veranderd dan in de bijna negenhonderd jaar dat het daarvoor al bestond.

Het complex de Lichtenberg is kenmerkend voor deze periode, in het bijzonder de wederopbouw in de jaren '50.

Het museum moet niet 'zomaar weer een museum' worden. Een mooi voorbeeld van zo'n museum dat 'anders' is vind ik Eijnderhoof in Nederweert-Eind. Dat kan ook in Weert. Interactief, themadagen, demonstraties van het 'leven toendertijd', mensen verbazen, mensen laten lachen. Veel van deze dingen kunnen natuurlijk plaatsvinden in het prachtige theater dat onderdeel uitmaakt van 'Erfgoedmuseum De Lichtenberg'.

Er moeten verder wandelpaadjes komen. Misschien moet het terrein wel in verschillende 'themahoeken' opgedeeld worden. Religie en cultuur, bedrijvigheid, het stadsbeeld door de tijd heen, sport en vrije tijd, kortom, er zijn tal van mogelijkheden.

Ik vraag me ook af of je een tennisbaan wil handhaven. In de kuil zouden tal van exposities gehouden kunnen worden, in een al dan niet overdekte ruimte. Dit gedeelte moet weer echt onderdeel worden van het complex.

Vergeet tot slot vooral niet een mooi receptiegebouwtje neer te zetten met hierin wat horeca. Dat geeft extra inkomsten, en de Lichtenberg wordt zo ook een 'pleisterplaats’, zoals dat zo mooi genoemd wordt, voor fietsers en dagjesmensen.

Nogmaals, dit is slechts een idee. Waarschijnlijk is er door anderen zoveel meer en beters te bedenken. Laten we dus in ieder geval voor alles open staan, om van De Lichtenberg weer iets moois, kenmerkend voor Weert te maken.

Jeroen Goubet

rood.weert.sp.nl

Jongeren SP buigen zich over toekomst ‘De Lichtenberg’

U bent hier