h

Woningcorporaties

1 juli 2003

SP-brief aan Weerter huurders: Huurders van BALANS, let op uw zaak

Begin juli heeft de SP een brief bij huurders in Weert bezorgd om ze te informeren over de fusie-perikelen bij verhuurder BALANS. De huurders worden opgeroepen alert te blijven en men kan reageren als men informatie over de SP-acties.

Lees verder
10 juni 2003

SP roept op tot vorming van één sterk huurdersfront in Weert

In een brief aan de huurdersbelangenverenigingen in Weert roept de Socialistische Partij op tot de vorming van één sterke organisatie voor alle huurders in Weert. De SP vindt dat de beste mogelijkheid voor huurders om invloed te hebben op de huidige ontwikkelingen bij verhuurder BALANS en om de inspraak bij een eventuele nieuwe fusiemaatschappij met de Bouwvereniging op een goede manier te garanderen.

Lees verder
8 juni 2003

Meer en meer vraagtekens bij fusie BALANS

In een brief aan de directie van BALANS veegt de SP in Weert de vloer aan met de argumenten en opmerkingen die de directie van de verhuurder in de afgelopen maanden naar voren heeft gebracht in pogingen de opheffing van de Bouw vereniging Weert door te zetten en een mega-fusie te realiseren. In krachtige bewoordingen laat de SP in haar brief merken allerminst overtuigd te zijn van de argumentatie van de BALANS-bestuurder Hobo. Integendeel, ze komt met steeds meer vraagtekens.

Lees verder
27 mei 2003

Reactie op berichtgeving royement kritische leden Bouw vereniging Weert.

Zo gaat BALANS dus om met democratie. Mensen die je niet welgevallig zijn zet je gewoon uit de vereniging. Leden die vragen stellen over de fusie worden geroyeerd.

Lees verder
5 april 2003

SP slaat groot alarm voor belangen van Weerter huurders

De Weerter afdeling van de Socialistische Partij spreekt in een brief aan alle raadsleden haar zorgen uit over de belangen van de Weerter huurders. BALANS wil koste wat kost de Bouwvereniging Weert opheffen en een grote fusie doorzetten

Lees verder
24 juni 2002

SP stelt kamervragen over fusie BALANS

Tweede Kamerlid Piet de Ruiter van de Socialistische Partij heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van volkshuisvesting over de voorgenomen fusies van woningcorporaties in Midden- en Noord-Limburg.

Lees verder
8 juni 2001

SP Tweede-Kamerfractie stelt vragen over gouden handdruk ex-directeur van Veldhoven

De SP Tweede-Kamerfractie stelde vragen over de gouden handdruk van ex-directeur van Veldhoven van Balans en de gang van zaken bij de fusie van de Bouwvereniging Weert en twee andere corparaties.

Lees verder
4 juni 2001

SP wil geen gouden handdruk voor de ex-directeur Balans

Geen gouden handdruk voor de ex-directeur van Woningmaatschappij Balans. Dat is de boodschap van de Socialistische Partij aan het gemeentebestuur van Weert. De SP doet een dringend beroep op het gemeentebestuur om scherp stelling te nemen tegen een eventuele gouden handdruk voor de ex-directeur van Balans.

Lees verder

Pagina's

U bent hier