h

Wijkdossier Keent

28 april 2003

SP peilt mening bewoners Keent over school

De Socialistische Partij verspreidt deze week ruim tweeduizend vragenlijsten in de Weerter wijk Keent. Op de korte vragenlijst kunnen alle bewoners van Keent hun mening geven over de locatie en invulling van de nieuwe brede school voor de wijk.

Lees verder
7 april 2003

SP stelt kritische schriftelijke vragen omtrent vorming "wijkraad Keent"

'Liefst dertig belangstellenden hebben zich gemeld om eventueel zitting te nemen in de nieuwe wijkraad Keent. Een prima zaak. Een goede wijkraad hebben we node gemist in de discussie rond bijvoorbeeld de brede school. Volgens de berichten wil de gemeente uiteindelijk zeven personen overhouden die het bestuur gaan vormen. Hierover hebben wij vragen.'

Lees verder
11 maart 2003

BALANS: sloop flat in Keent te voorbarig

Woningcorporatie Balans heeft helemaal geen 'ja' gezegd tegen het voorstel van B&W om een flat aan de Sint Jozefslaan in Keent te slopen en zo ruimte vrij te maken voor de bouw van een nieuwe brede school. Volgens vestigingsdirecteur S.Jansen van Balans is die bewering van het college onjuist en veel te voorbarig.

Lees verder
7 maart 2003

SP woedend over plannen sloop in Sint Jozefslaan

Vanmorgen heeft het college van B&W bekend gemaakt een voorkeur te hebben voor een brede school op de locatie van de Sint Jozefslaan / Sutjensstraat. Daarvoor moet een deel van de huurflats op de Sint Jozefslaan gesloopt worden.

Lees verder
19 september 2001

SP wil andere oplossingen dan domweg sloop Serviliusstraat

De Socialistische Partij (SP) heeft de gemeente Weert gevraagd met een goed buurtbeleid, goede voorzieningen, beter wijkbeheer en een goed toewijzingsbeleid te komen voor met name de Serviliusstraat in de wijk Keent. Dat vindt zij een betere oplossing dan plompverloren sloop van de sociale huurwoningen aldaar.

Lees verder
22 augustus 2001

SP zet vraagtekens bij 'Keent kiest Kwaliteit'

Buurtonderzoek van de Socialistische Partij bevestigt het beeld dat de bewoners van de St. Jozefslaan tegen elk plan zijn waarin hun woningen worden gesloopt. De meeste bewoners zijn fel tegen sloop. Ook zijn ze boos over de geringe informatie van gemeente en Balans.

Lees verder

Pagina's

U bent hier