h

Wijkdossier Fatima

3 februari 2006

Frustraties rond Turkse moskee onnodig

KoranlesDe raadsvergadering van 2 februari sprak over de brief die het College van B&W naar de Turkse Moskee op Fatima heeft gestuurd. Een brief waarin stond welke activiteiten niet meer waren toegestaan in hun gebouw. De brief heeft voor opschudding gezorgd in de Turkse gemeenschap. Een frustratie die niet nodig was geweest als het gemeentebestuur met meer gevoel had gehandeld, aldus de SP.

Lees verder
21 september 2005

Meerderheid vindt 'plan-Tak' geen onderzoek waard

In de raadsvergadering van 21 september diende de SP een amendement in om 'plan-Tak' over de heringebruikname van het Oude Stadhuis aan de Markt te onderzoeken in combinatie met nieuwbouwplannen. Alleen CDA, D66 en de SP zelf waren hier voor.

Lees verder
15 september 2005

Raadsuitspraak 'Eerst nieuwbouw, dan sloop' op Past Frantzenstraat niet gevolgd

SloopkraanDe gemeenteraad heeft in februari 2004 als voorwaarde aan de plannen op de Pastoor Frantzenstraat gesteld dat eerst nieuwbouw moest plaatsvinden alvorens er zou worden gesloopt. In week 39 wordt een eerste deel van de huizen gesloopt, maar er is nog geen nieuwbouw gepleegd. De SP vraagt aan B&W waarom ze zich niet aan deze uitspraak van de raad houdt.

Lees verder
23 augustus 2005

Jan Tak : 'Mensen maken de samenleving en de wijk'

Jan TakJan Tak, actief SP-lid uit Fatima, schrijft elke maand in het Fatima Contact een column. Deze kunt u op deze site nalezen, alsmede andere stukken van zijn hand. Jan Tak vertegenwoordigd de SP in de raadscommissie Algemene Zaken. Deze maand schrijft Jan over het buurtfeest op Fatima.

Lees verder
6 juli 2005

Burgers Weert krijgen referendum-mogelijkheid

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad van Weert in meerderheid besloten tot het aannemen van een referendumverordening. Burgers krijgen zo een extra mogelijkheid om invloed te hebben op het bestuur van de gemeente, ook als er geen verkiezingen zijn.

Lees verder
26 juni 2005

SP-ideeën rond verbouwing stadhuis, hergebruik oud stadhuis en fatima-kerk

Jan TakNaar aanleiding van reacties op onze ideeen rond de verbouwing van het stadhuis en de andere gemeentelijke huisvestingsproblemen in Weert, schreef SP-er Jan Tak een tweede brief om de gedachten toe te lichten, in te gaan op enkele stellingen en een reactie te vragen van de partijen en het College.

Lees verder
25 juni 2005

Verheggen omarmt 'plan Tak'

Oud Stadhuis aan de MarktWeert - Wethouder R. Verheggen in Weert is razend enthousiast over het plan van SP-commissielid J. Tak om van het Jacob van Horne Museum aan de Markt een representatief stadhuis te maken. "Het zou prachtig zijn om dat pand zijn oude bestemming als stadhuis terug te geven. Kijkend naar het gebouw hoeft er niet per se een museum in te zitten'', zo liet hij gisteren weten.

Lees verder
24 juni 2005

Steun voor 'Plan-Tak' voor oud stadhuis

Jan TakEen meerderheid van de fracties wil een idee van SP-commissielid Jan Tak serieus onderzoeken. Dat schrijft Dagblad de Limburger na een rondgang langs enkele grote fracties. Het idee: Gebruik het oude stadhuis als representatie-ruimte en verplaats het kerkelijk museum naar de vrijkomende Fatima-kerk.

Lees verder
21 juni 2005

‘Breng kerkelijk museum onder in Fatima-kerk, gebruik oud stadhuis als representatieruimte’

Schriftelijke inbreng van de SP in de raadscommissie Algemene Zaken

Lees verder
30 maart 2004

SP vraagt om aanpak situatie bedrijventerrein Molenveldstraat

In november vorig jaar heeft de wijkraad Fatima samen met o.a. ambtenaren en politie een ‘schouw’ gemaakt in de wijk. Daarbij zijn precieze aantekeningen gemaakt van situaties die verbeterd moesten worden. Met de resultaten van de schouw is tot op heden niets gedaan, zo bleek op 29 maart op een avond, georganiseerd door de wijkraad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier