h

Burgers Weert krijgen referendum-mogelijkheid

6 juli 2005

Burgers Weert krijgen referendum-mogelijkheid

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad van Weert in meerderheid besloten tot het aannemen van een referendumverordening. Burgers krijgen zo een extra mogelijkheid om invloed te hebben op het bestuur van de gemeente, ook als er geen verkiezingen zijn.

Het initiatiefvoorstel van D66 is steeds van harte door de SP ondersteund. Mede dankzij de inspanningen van de SP werd er een meerderheid bereikt voor het voorstel, met alleen de VVD en Weert Lokaal tegen. Weert Lokaal besloot te wachten op de VNG-verordening en daarom tegen te stemmen. Het CDA wilde ook de verordening afwachten, maar stemde juist voor. De eigen Weerter referendum-verordening kan immers altijd nog worden aangepast. "Bovendien wachten we al heel lang op de VNG-verordening", zo trachtten SP en ook coalitie-partner D66 om Weert Lokaal over de streep te trekken. Men bleef echter tegen.

Op aandringen van de SP besloot de raad ook een artikel te verwijderen dat een extra drempel zou kunnen betekenen voor het houden van een referendum. Het College van B&W wilde namelijk dat de raad in meerderheid zou kunnen besluiten om een referendumverzoek af te wijzen. SP-raadslid Paul Lempens: "Die mogelijkheid heeft de raad altijd al, wanneer het verzoek niet geldig is. Met dit voorgestelde artikel zou men ook om politieke redenen een referendum kunnen verhinderen, zoals dat ook in Tilburg is gebeurd rond de Heuvel. Gelukkig besloot de raad om dit artikel uit de verordening te halen."

De SP zal waar mogelijk actief burgers wijzen op de mogelijkheid van het houden van een referendum.

U bent hier