h

Raadsuitspraak 'Eerst nieuwbouw, dan sloop' op Past Frantzenstraat niet gevolgd

15 september 2005

Raadsuitspraak 'Eerst nieuwbouw, dan sloop' op Past Frantzenstraat niet gevolgd

SloopkraanDe gemeenteraad heeft in februari 2004 als voorwaarde aan de plannen op de Pastoor Frantzenstraat gesteld dat eerst nieuwbouw moest plaatsvinden alvorens er zou worden gesloopt. In week 39 wordt een eerste deel van de huizen gesloopt, maar er is nog geen nieuwbouw gepleegd. De SP vraagt aan B&W waarom ze zich niet aan deze uitspraak van de raad houdt.

Weert, 15 september 2005

Betreft: Past. Frantzenstraat: eerst nieuwbouw, dan sloop? (vraag ex art 37 RvO)

Geacht College,

Bij de randvoorwaarden en uitgangspunten van het raadsvoorstel 5 februari 2004, de bestuursopdracht Pastoor Frantzenstraat die door de gemeenteraad in meerderheid is aangenomen, staat “Alvorens tot (partiële) sloop wordt overgegaan dient eerst (partiële) nieuwbouw te worden gerealiseerd.”
De commissie Ruimtelijke Ordening ging akkoord met de bestuursopdracht, mits: “er wordt opgenomen dat er eerst nieuwbouw wordt gerealiseerd en dan pas wordt gesloopt.”
De theorie hierachter was dat bewoners kunnen wachten tot de nieuwbouw klaar is en zo niet twee keer hoeven te verhuizen.

In week 39 wordt er gestart met de sloop van de woningen van de Kerkstraat 138, 140, Pastoor Frantzenstraat 23, 21, 19, 17. Aansluitend worden de panden 2, 4, 10 en 12 gesloopt.
Er is nog geen nieuwbouw gepleegd.

Vraag:

Bent u het eens met deze conclusie?
Zo ja, waarom houdt u zich niet aan de uitspraak van de gemeenteraad?

PPE Lempens
SP

U bent hier