h

Frustraties rond Turkse moskee onnodig

3 februari 2006

Frustraties rond Turkse moskee onnodig

KoranlesDe raadsvergadering van 2 februari sprak over de brief die het College van B&W naar de Turkse Moskee op Fatima heeft gestuurd. Een brief waarin stond welke activiteiten niet meer waren toegestaan in hun gebouw. De brief heeft voor opschudding gezorgd in de Turkse gemeenschap. Een frustratie die niet nodig was geweest als het gemeentebestuur met meer gevoel had gehandeld, aldus de SP.

Paul Lempens (raadslid SP) schrijft op zijn weblog: "De hele raadszaal zat nu vol met bezorgde Turken. De raadsleden hebben anderhalf uur erover gepraat. Dat was nergens voor nodig geweest als het College de brief met wat meer empathie en openheid had geschreven. ‘De gemeente’ heeft geen goede beurt gemaakt. Ik begreep weer eens waarom dit niet óns College is. Triest dat op deze manier een groep mensen op de kast wordt gejaagd."

De SP ondersteunde een motie van de PvdA die uitsprak dat de religieuze activiteiten in de moskee geen probleem vormen en dat het College snel moet praten met het moskeebestuur.

Gedoe rond de Turkse moskee niet nodig weblog Paul Lempens

U bent hier