h

Wijkdossier Fatima

29 maart 2004

Voorlopig standpunt SP opvang drugsverslaafden

De SP is voorstander van het voorstel om een dagopvang voor verslaafden in Weert te realiseren. Ten aanzien van de tijdelijke en definitieve locatie voor drugsopvang vinden wij dat aan enkele harde randvoorwaarden moet worden voldaan.

Lees verder
8 juli 2003

Werkbezoek SP Tweede Kamer-lid Piet de Ruiter succesvol en inspirerend

SP Tweede Kamerlid Piet de Ruiter heeft op 8 juli een bezoek gebracht aan Weert. Hij sprak met mensen op Keent en Fatima en met vertegenwoordigers van de huurdersbelangenverenigingen. Des avonds kreeg het publiek een uitleg over de plannen van de Bende van Balkenende, m.n. op het gebied van de volkshuisvesting en de alternatieven van de SP.

Lees verder
10 mei 2003

Initiatiefvoorstel SP en D66 status wijk- en dorpsraden

De wijk- en dorpsraden hebben een onduidelijke status. Dat is voor de wijk- en dorpsraden, maar ook voor de contacten met gemeente, burgers en organisaties niet wenselijk. Soms wordt nagelaten de wijkraad om advies te vragen of te informeren. De SP en D66 stelden gezamenlijk een initiatiefvoorstel op.

Lees verder
3 oktober 2002

Resultaten enquete SP Fatima

Voor de zomer heeft de Socialistische Partij een buurtonderzoek gedaan onder de bewoners van Fatima, over de leefbaarheid van hun wijk. De antwoorden van de Fatimezen op vragen o.a. over de wijkraad en het plan-Beekpoort worden op 4 oktober gepresenteerd op een bewonersavond.

Lees verder
16 juni 2002

Goede respons op SP-enquête Fatima

Het buurtonderzoek van de Socialistische Partij in de Weerter wijk Fatima is een succes. Meer dan 120 enquêteformulieren heeft de partij al terug ontvangen. Komende week gaan vrijwilligers van de partij de wijk in om nog meer mensen naar hun mening te vragen en daarmee de respons te verhogen.

Lees verder
5 juni 2002

SP vraagt mening bewoners Fatima over hun buurt

De SP start deze week een grootscheepse enquête onder de bewoners van de Weerter wijk Fatima. De Fatimezen wordt om hun mening gevraagd over o.a. plan Beekpoort/Landbouwbelang en de leefbaarheid in hun eigen buurt. De SP-vrijwilligers gaan ook in enkele straten huis-aan-huis de mensen ondervragen.

Lees verder
20 november 2000

SP: Felicitatie aan ouders Fatima-school

De SP heeft het Comite Verontruste ouders van de Fatima-school gefeliciteerd met de resultaten van de door hen gehouden enquête. Het verbaast de SP niet dat de grote meerderheid van de bewoners zich uitspreekt voor behoud van een school op Fatima.

Lees verder

Pagina's

U bent hier