h

SP vraagt mening bewoners Fatima over hun buurt

5 juni 2002

SP vraagt mening bewoners Fatima over hun buurt

De SP start deze week een grootscheepse enquête onder de bewoners van de Weerter wijk Fatima. De Fatimezen wordt om hun mening gevraagd over o.a. plan Beekpoort/Landbouwbelang en de leefbaarheid in hun eigen buurt. De SP-vrijwilligers gaan ook in enkele straten huis-aan-huis de mensen ondervragen.

De Fatimezen wordt om hun mening gevraagd over o.a. plan Beekpoort/Landbouwbelang en de leefbaarheid in hun eigen buurt.
"Dit idee komt voort uit onze jarenlange traditie van wijkwerk en actievoeren. We vinden het belangrijk dat juist de politici die beslissen over belangrijke zaken voor een wijk rechtstreeks in contact komen met de betrokkenen, dat ze niet óver hen maar mét hen praten, en dan niet zoals bij menige partij twee keer per jaar in een zaaltje of buurthuis maar recht op de mens af vragen wat hun mening is" licht raadslid Paul Lempens toe. Hij geeft aan met de uitkomsten van de enquête beter de mensen te kunnen vertegenwoordigen in de raad.

Initiatiefnemer Jan Tak, Fatimees en voor de SP lid van de commissie Algemene Zaken licht zijn idee toe: "Voor wat betreft Fatima was de keuze duidelijk. Het plan Beekpoort wordt ontwikkeld door adviseurs en ambtenaren, maar de mensen van de wijk wordt niks gevraagd. Ook op het punt van de informatie over wat er in de wijk gebeurd, voel je je veilig in de buurt, ben je er voor om bijvoorbeeld de wijkraad te kiezen, daarover wil ik graag de mening van de mensen horen."

Tak hoopt op een hoge respons, en wil graag de mensen oproepen om mee te doen, "in hun eigen belang". De resultaten zal de SP via het wijkkrantje en, wanneer daar behoefte aan is, op een informatie-avond in de wijk presenteren. De wijkraad is op de hoogte en heeft aangegeven uiteraard geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van het buurtonderzoek.

De enquete

U bent hier