h

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN: VERPAKKING VS INHOUD

18 maart 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN: VERPAKKING VS INHOUD

Op woensdag 21 maart zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunnen alle inwoners van Weert naar de stembus om op (nieuwe) lokale en landelijke partijen te stemmen. Kilo’s behanglijm, posters, flyers, folders en ander ‘duurzaam’ campagnemateriaal wordt dan ingezet om de kiezer te verleiden.

Maar verkiezingstijd is ook de tijd van mensen die onder een steen vandaan kruipen, die enkele jaren niks hebben gedaan en uw stem proberen te winnen. Want laten we nou eerlijk zijn, volgens mij heeft u de afgelopen tijd veel gezichten op verkiezingsborden gezien, waarbij u dacht ‘Wat heeft diegene gedaan voor Weert?’.

Het hoort te gaan om de inhoud

Ik heb de afgelopen tijd ook vragen van bekenden gekregen, waarom ik niet met mijn grote hoofd op een verkiezingsposter sta. Naast het feit dat mensen een verkeersongeluk zouden krijgen wanneer ze mijn hoofd op een verkiezingsposter zien, ben ik van mening dat het vooral om de inhoud hoort te gaan. Al die grote verkiezingsborden, mooi en aardig. De gemeente heeft een rol die veel mensen onderschatten. Het gaat om vraagstukken en beslissingen die de directe leefomgeving van mensen beïnvloeden. En juist nu wordt het belangrijker. Zelfs de zorg is al vanuit de overheid gedecentraliseerd naar de gemeenten. Durf kritisch te kijken naar de inhoud van verkiezingsprogramma’s!

En nu we het toch over inhoud hebben, dit zijn onze speerpunten:

  • Meer ondersteuning voor mensen in armoede!

+ Wat we al hebben gedaan: We hebben de afgelopen jaren extra geld gereserveerd voor de aanpak van armoede! 

  • Meer huur- en betaalbare koopwoningen voor jongeren en mensen met een smalle beurs!

+ Wat we al hebben gedaan: In de periode 2014-2018 werden ruim 800 woningen gebouwd. 40% daarvan is sociale huur! 

  • Zorg gaat om mensen. Daarom niet het geld of het aantal uren, maar persoonlijke zorg als uitgangspunt! 

+ Wat we al hebben gedaan: De thuiszorg is uitgebreid en de eigen bijdrage is voor iedereen omlaag gegaan! 

  • Nog meer en beter groen om Weert prettig en leefbaar te houden!

+ Wat we al hebben gedaan: Een gifmenger aan de Moeselpeel opgedoekt en 400 bomen aan de N280 gered!

Voor nog meer van onze successen klikt u hier! 

De SP heeft geen moeite met het vinden van geschikte kandidaten

Waar veel landelijke en lokale politieke partijen moeite hebben met het vinden van geschikte kandidaten voor de gemeenteraad, heeft de SP in Weert een zeer sterke basis. Sterker nog, een luxeprobleem. Want we hebben heel veel geschikte kandidaten! Een top-10 die goed voorbereid is op het raadswerk, met daarachter 30 leden die trots zijn op de partij en zich belangeloos inzetten voor een socialere samenleving! We hebben de langste kandidatenlijst van Weert, met maar liefst 40 mensen!

Vergeet op woensdag 21 maart niet naar de stembus te gaan. De toekomst van Weert ligt in uw handen.

Voor elkaar, voor Weert!

U bent hier