h

Betrek inwoners bij rioolverbeteringen om wateroverlast te voorkomen

31 augustus 2017

Betrek inwoners bij rioolverbeteringen om wateroverlast te voorkomen

Foto: Nico van den Bent

De SP fractie Weert maakt zich zorgen over de afvoer van extreme hoeveelheden regenwater zoals op woensdagavond 30 augustus. Die avond hebben delen van Weert  ernstige wateroverlast moeten ervaren. De SP wil vooral weten of bij toekomstige rioolverbeteringen de inwoners ook betrokken worden door het afkoppelen van de hemelwaterafvoer en vergroenen van tuinen.

Nico van den BentSP-bestuurslid Nico van den Bent: “Het was woensdag weer raak, de weergoden waren Weert niet goed gezind en lieten al hun wolken boven Weert breken, iets wat we volgens wetenschappers in de toekomst nog vaker gaan mee maken. Die avond heeft de SP fractie nog diverse wijken aangedaan om met eigen ogen te zien wat er aan overlast ontstaan is. Ook via sociale media heeft iedereen de gevolgen kunnen zien. Leuken, De Graswinkel delen van Keent en Boshoven en waarschijnlijk nog veel meer plaatsen in de gemeente stonden blank met decimeters water. Ook putdeksels waren los gekomen door de druk in het riool. Ook liepen inwoners schade op door water in huizen garages en kelders.”

“Dergelijke wolkbreuken kunnen we niet voorkomen. Dat betekent dat als het zich voor doet, er voldoende afvoercapaciteit en anders opvangcapaciteit moet zijn,” aldus Nico van den Bent die ook voor de socialisten in de commissie Ruimte zit. Hij vervolgt: “Er is een subsidieregeling om hemelwaterafvoer af te koppelen en inwoners worden gestimuleerd hun tuinen te “vergroenen”. De riolering wordt bij vernieuwing voor grotere afvoercapaciteit geschikt gemaakt en opvangcapaciteit uitgebreid door de aanleg van wadi’s. Wat de SP betreft worden dergelijke werkzaamheden gecombineerd en bewoners er actief betrokken als de werkzaamheden worden uitgevoerd.”

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

U bent hier