h

Gemeentelijke herindeling

7 september 2006

Weert blijft pogen Nederweert in te lijven

De gemeente Weert kan het maar niet laten. In een brief aan de Eerste Kamerleden wordt hen gevraagd om a.s. dinsdag een uitspraak te doen vóór het samengaan van Weert en Nederweert.

Lees verder
18 juli 2006

Fusie tussen Weert en Nederweert:alleen als Nederweert het ook wil

Herhaaldelijk wordt er in de gemeenteraad van Weert gesproken over een fusie tussen Weert en Nederweert. Uit Nederweert komen dan daarop steevast reacties die luiden dat de mensen in Nederweert zo’n fusie helemaal niet zien zitten. Bij de laatste gemeenteraadsvergadering is weer door een meerderheid van PvdA, VVD, Weert Lokaal en D’66 weer een motie aangenomen die voor zo’n fusie pleitte.
In een reactie daarop hebben de fracties van het CDA en de SP gezamenlijk onderstaande brief naar de gemeenteraad en het college van Nederweert gestuurd om ook ons standpunt duidelijk aan onze buren te laten horen.

Lees verder
14 juni 2006

SP zorgt voor meerderheid in raad tegen herindeling

De SP vormde maandag met coalitiepartijen CDA en PvdA een raadsmeerderheid tegen de van bovenaf opgelegde herindeling van Hunsel met Weert. Een motie die dit gevoelen richting Den Haag uitspraak werd aldus aangenomen.

Lees verder
8 juni 2006

Tweede Kamer schoffeert gemeente Hunsel, SP is en blijft tegen fusie Weert-Hunsel

De Tweede Kamer heeft gisteren, letterlijk op een achternamiddag, besloten de zorgvuldig gevoerde en langdurige discussie en de concensus over de gemeentelijke herindeling in Westelijk Midden-Limburg van tafel te vegen. VVD, PvdA en GroenLinks willen een fusie van Weert met Hunsel, tegen de wil van de bevolking en bestuurders in.

Lees verder
30 januari 2006

Oppositie en SP maken gehakt van College-brief over gemeentelijke herindeling

Weert, Nederweert en HunselCDA, PvdA en SP in de Weerter raad (de grootst mogelijke minderheid; 13 v/d 29 zetels; 45%) geven in een brief aan de Tweede Kamer hun visie op de gemeentelijke herindeling in Westelijk Midden-Limburg. Dit in reactie op de brief van het College van Burgemeester en Wethouders van Weert die te elfder uren opnieuw een slecht beargumenteerd alternatief naar voren brengen, om Weert met Hunsel en Nederweert uit te breiden. Eerder werd dit voorstel al door Provinciale Staten naar de prullenbak verwezen.

Lees verder
15 november 2003

Fusie Weert-Nederweert-Hunsel : alleen van onderen!

De SP is VOOR samenwerking op basis van vrijwilligheid, maar tegen gedwongen herindeling. Een fusie tussen gemeenten kan wat de SP betreft alleen het resultaat zijn van een proces van onderop, vanuit de betrokkenen zelf.

Lees verder

U bent hier