h

Weert blijft pogen Nederweert in te lijven

7 september 2006

Weert blijft pogen Nederweert in te lijven

De gemeente Weert kan het maar niet laten. In een brief aan de Eerste Kamerleden wordt hen gevraagd om a.s. dinsdag een uitspraak te doen vóór het samengaan van Weert en Nederweert.

De burgemeester vraagt de Eerste Kamer "in overweging te nemen om, tijdens de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een toekomstig samengaan van Weert-Nederweert vast te leggen in een Kameruitspraak." De behandeling van de herindeling is aanstaande dinsdag, 12 september.

Reactie SP: "Het begint nu wel heel erg vervelend te worden. Steeds opnieuw deze discussie, dat is niet goed voor de verhouding tussen de buurgemeenten. We hebben te maken met een onwillige partner, en dat werkt niet als je je wilt verloven." Net deze week kwam een brief van de Nederweerter raad waarin zij haar ongenoegen over de mening van de meerderheid van de raad (exclusief SP en CDA) uitspreekt en vraagt om de pogingen om tot fusie te komen te staken. CDA en SP in Weert zijn tegen een onvrijwillig samengaan van beide gemeenten.

Aangezien een meerderheid van de Weerter raad (VVD, WL, D66, PvdA) achter de burgemeester staat in deze kwestie, zal de SP waarschijnlijk geen poging meer doen om een en ander bespreekbaar te maken. "Er wordt al genoeg gepraat in de raad".

U bent hier