h

Fusie Weert-Nederweert-Hunsel : alleen van onderen!

15 november 2003

Fusie Weert-Nederweert-Hunsel : alleen van onderen!

De SP is VOOR samenwerking op basis van vrijwilligheid, maar tegen gedwongen herindeling. Een fusie tussen gemeenten kan wat de SP betreft alleen het resultaat zijn van een proces van onderop, vanuit de betrokkenen zelf.

Zoals destijds met Stramproy. Het eventuele fusievoorstel dient middels een bindend referendum aan de mensen te worden voorgelegd. De provincie moet zich er dus niet mee bemoeien, de mensen moeten zelf kunnen beslissen, dat is ook ons standpunt bij de Maaslandgemeenten.

Het voorstel van het College van B&W van Weert heeft ons uit de krant moeten bereiken, de raadsleden hebben nog niets ontvangen.Dat de buurgemeenten Nederweert en Hunsel, blijkens hun reactie in dezelfde krant, niet op de hoogte zijn van de kennelijke wens van het Weerter College, getuigt van weinig respect voor hen. Zo zal er nooit draagvlak ontstaan voor een dergelijke herindeling.

De SP kan dit voorstel en deze werkwijze plaatsen in haar algemene beeld van dit College. Wederom laat zij een arrogant staaltje van machtspolitiek zien door plompverloren met dit zo ingrijpende en vergaande voorstel te komen. Weert lijkt alleen te kiezen voor haar eigenbelang, zeker gezien het uitsluiten van de dorpen Ospel en Leveroy. Het lijkt er op dat men wel kiest voor de lusten en niet de lasten.

De SP vraagt zich af of andere motieven een rol spelen. De bestuurders in een grotere gemeente met meer inwoners zullen immers een nog hogere vergoeding opstrijken.

Linda Haex, voorzitter
Paul Lempens, bestuurslid / raadslid

U bent hier