h

Controleren op hoofdlijnen, wanneer gaan ze het snappen...

5 november 2015

Controleren op hoofdlijnen, wanneer gaan ze het snappen...

Los van de vraag of iedereen het ermee eens zou zijn, er was door het College van Burgemeester en Wethouders veel werk in het nieuwe Weerter parkeerbeleid gestoken. Om het voorstel vooraf al zoveel mogelijk aan de wensen van de raad te laten voldoen was er meerdere malen uitgebreid overleg gevoerd. Zo konden de partijen bijvoorbeeld kruisjes in een schema zetten waarna er gekeken is welke richting het grootste deel van de raad op zou wilde gaan. Een goed idee om een voorstel dat altijd veel tongen los maakt goed te kunnen bespreken. Dacht ik.

Foto: SP

Totdat de raad het voor elkaar kreeg om in de twee dagen voorafgaand aan de raadsvergadering van afgelopen dinsdag maarlieft vierentwintig moties (losse voorstellen) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) op het perkeerbeleid in te dienen. Geen van de SP daartussen trouwens.

Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.

Het College nam daarop het enige logische besluit: het plan wordt teruggenomen en opnieuw bekeken. Erover gaan praten was kwartetten geworden en  het voorstel een onuitvoerbaar gedrogt. De wethouder was terecht wat kritisch op de raad om al die voorstellen op het laatste momental was het CDA het daar niet mee eens.

Ik ben het wel met de wethouder eens. Vierentwintig wijzigingsvoorstellen op één onderwerp indienen is jezelf als raad belachelijk maken. Zeker als je naar het detailniveau van sommige voorstellen kijkt.

De raad moet controleren op de grote hoofdlijnen. Het dagelijks bestuur is aan het College van B&W, daar worden ze voor betaald!

Ik heb me al zo vaak geërgerd aan het detailniveau waarop er regelmatig in de Weerter gemeenteraad gesproken wordt. Begin dit jaar, vorig jaar, in 2013 en nog een keer eerder dat jaar om maar wat voorbeelden te noemen.Vergaderen om te vergaderen en iets zeggen om maar iets te zeggen. Langdradig, stoffig.

Maar door de enorme hoeveelheid wijzigingsvoorstellen realiseerde ik me gisteren dat het buiten zonde van de tijd ook zeer onverstandig is. De raad ondergraaft niet alleen haar geloofwaardigheid maar zelfs haar eigen controlerende taak!

Door op de stoel van het College te gaan zitten en zò verre gaand zelf beleid te maken, want dat zou het zijn geworden, kan de raad dat beleid vervolgens onmogelijk controleren. Ze is er dan zelf verantwoordelijk voor. Dat is een onmogelijke spagaat.

In de gemeenteraad zitten geen 29 parkeerbeleiddeskundigen. Een fantastisch idee van een goedbedoelende amateur kan in de praktijk wel eens heel anders uitpakken.

Bovendien kan het college niet meer besturen. Ze kan niet inspelen op alledaagse veranderingen of onverwachte zaken omdat haar alle speelruimte is ontnomen. Kortom, gevaarlijk!

Het nieuwe beleid rond betaald parkeren is geparkeerd tot volgend jaar. Genoeg tijd voor de gemeenteraad om bij zichzelf op de rem te trappen, het kwartje te laten vallen en voortaan netjes in haar vak te blijven.

U bent hier