h

VVD, SP en Weert Lokaal presenteren verbeterplan Stationsplein

15 december 2015

VVD, SP en Weert Lokaal presenteren verbeterplan Stationsplein

Foto: Joey Engelen / VVD Weert

Het nieuwe Stationsplein in Weert is inmiddels een jaar af maar blijft de gemoederen bezig houden. Hoewel het erop lijkt dat men aan de situatie begint te wennen blijven een paar hardnekkige pijnpunten bestaan waarvoor de VVD, SP en Weert Lokaal geen oplossingen zien zonder fundamentele aanpassingen van het plein. De partijen stellen daarom voor om afscheid te nemen van het principe ‘shared space’ en verkeersstromen meer te gaan scheiden.

De coalitiepartijen komen daarom met een verbeterplan voor het Stationsplein dat ze voorafgaand aan de raadsvergadering van 16 december zullen overhandigen aan wethouder Litjens.

VVD raadslid Joey Engelen: ‘’We dragen in dit plan een aantal punten aan waarvan wij denken dat het een verbetering zal zijn voor het Stationsplein. Deze verbeteringen worden gedragen door gebruikers van het plein. Zo zijn we in gesprek gegaan met bewoners en buschauffeurs. Bij het door de VVD geopende verkeersmeldpunt stroomden de klachten over het Stationsplein ook binnen. We willen het dossier Stationsplein zo snel mogelijk afronden zodat de ergernis afneemt en het veiligheidsgevoel toeneemt.’’

De SP is van mening dat het invoeren van het principe “shared space” op het Stationsplein niet heeft uitgepakt zoals gedacht. ‘Shared space’ wil zeggen dat verschillende verkeersstromen zoals gemotoriseerd verkeer, fieters en voetgangers niet gescheiden zijn en vrij door elkaar bewegen. Hierdoor zou iedereen beter opletten waardoor de veiligheid toeneemt. 

SP raadslid Karin Duijsters: ‘We hebben “shared space” vanaf het begin af aan gezien als een experiment dat bedacht is achter een tekentafel.Een jaar praktijkervaring laat wat ons betreft zien dat het niet werkt zoals verwacht. Dat moet je je er niet aan vast blijven klampen maar verbeteringen aanbrengen.’’

Op initiatief van VVD en SP kwamen er eerder al meer fietsenstallingen en werden enkele kleinere verkeerskundige aanpassingen uitgevoerd.

De drie partijen hopen dat met de voorgestelde aanpassingen de herinrichting van het Stationsplein eindelijk naar ieders tevredenheid voltooid kan worden.

U bent hier