h

Oplossing voor school Laar dichtbij

6 februari 2014

Oplossing voor school Laar dichtbij

Verschillende partijen zoals scholenkoepel Meerderweert, de dorpsraad Laar, de gemeenteraad en het college van B&W zijn dichtbij een definitef plan voor de bouw van een nieuwe school. Afgelopen week werd er in de commissievergadering Welzijn overeenstemming bereikt over de plek van de nieuwe school.

Laar is het laatste dorp en Leuken is de laatste wijk in Weert waar nieuwe basisscholen gebouwd moeten worden. In 2012 was er veel discussie over de locatie, de grootte en opzet van de school in Laar. Vorig jaar wilde het college plots geen kinderopvang meer bouwen bij de school.

De dorpsraad Laar gaf en tijdje terug aan niets meer te zien in een plan uit 2012 om de nieuwe school aan de Schonkenweg, op de grens tussen het dorp Laar en de nieuwbouwwijk Laarveld te bouwen. De plek aan de Schonkenweg was een compromis om de school een gunstige ligging ten opzichte van zowel het dorp als de nieuwbouwwijk te geven. Omdat het aantal huizen dat er in Laarveld gebouwd wordt flink is teruggeschroefd onderstreepte de dorpsraad tijdens de commissievergadering de voorkeur voor een nieuwe of verbouwde school op de huidige schoollocatie centraal in het dorp aan de Aldenheerd.

In de commissievergadering Welzijn bleek scholenkoepel Meerderweert zich nu ook bij die wens neer te leggen. De scholenkoepel vreesde eerder voor de levensvatbaarheid van een school aan de Aldenheerd omdat omdat er dan minder kinderen vanuit de nieuwbouwwijk zouden komen. Vanuit Laar alleen is er op termijn onvoldoende aanwas van nieuwe leerlingen. Maar als er een volledige school mèt kinderopvang gebouwd en de Rietstraat als verbindingsweg tussen Laar en Laarveld veiliger gemaakt wordt, dan kan men ermee leven. Zo liet de scholenkoepel tijdens inspraak in de commissievergadering weten.

Die volledige school, met kinderopvang, bleek ook geregeld. Dat werd bevestigd door wethouder Coolen. Door de scholen in Leuken en Laar tegelijk aan te besteden wordt er een voordeel behaald dat gebruikt kan worden voor de bouw van kinderopvang bij beide scholen. Coolen kreeg vorig jaar mede onder aanvoering van de SP van de raad de opdracht om er toch voor te zorgen dat er kinderopvang bij beide scholen komt.

Ook de scholenkoepel heeft niet stil gezeten. Ze heeft een kinderopvanginstantie gevonden die bereid is mede te investeren in de nieuwe gebouwen. Er lijkt daarmee een oplossing gevonden. 

Alle partijen in de commisievergadering besloten daarom af te zien van de loactie Schonkenweg en te kiezen voor de locatie Aldenheerd. De voldende stap is de keuze voor verbouwen of nieuwbouw. De SP is bijna tevreden.

‘De bestaande school grondig verbouwen of kiezen voor nieuwbouw maakt ons niet zoveel uit’ aldus SP raadslid Angela Geurts. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de PvdA die alleen nieuwbouw wil. ‘Het kost ongeveer hetzelfde en we hebben daarom alleen een lichte voorkeur voor verbouwen omdat het huidige gebouw het waard is om op te knappen en er in het gebouw ruim plaats is.´

‘Belangrijker is dat er met die plaats niet tè zuinig omgegaan wordt. Een grote ruimte, dus geen klaslokaal, waar kinderen vóór en na school, tijdens pauzes, tijdens knutsellessen enzovoorts terecht kunnen is erg belangrijk. Dat willen we als SP graag erin hebben,’ aldus Geurts, in het dagelijks leven zelf juf op een basisschool in Maarheeze.

VVD en D66 verplaatsten de discussie, zoals gewoonlijk, weer heel zakelijk naar mogelijke leegstand van klaslokalen in de toekomst. Door de afname van het aantal kinderen is het mogelijk dat er her den der in Weert lokalen leeg komen te staan, en een school voor Laar zou daarom bouwen voor leegstand zijn zo stuurden de liberalen.

SP raadslid Jeroen Goubet ging er fel op in. ‘Ik irriteer me er een beetje aan dat deze discussie nu weer naar leegstand getrokken wordt. Wij kiezen als SP voor scholen in elke wijk en in ieder dorp omdat het een onmisbare voorziening is. Dat er links en rechts straks een lokaaltje leegstaat dat accepteren wij, dat is ondersgeschikt aan het belang van de leefbaarheid in een buurt.’

VVD fractievoorzitter van Buuren grapte daarop het voortaan ‘over overcappaciteit in plaats van leegstand te hebben’.

De komende tijd worden de plannen voor verbouw of nieuwbouw van de Fransisscusschool verder uitgewerkt.

U bent hier