h

Ook Laar/Laarveld en Leuken verdienen de beste schoolgebouwen

14 augustus 2013

Ook Laar/Laarveld en Leuken verdienen de beste schoolgebouwen

Gisteren was ik samen met collega SP-raadslid Angela Geurts op bezoek bij de directie van de grootste Weerter onderwijskoepel in het basisonderwijs, Meerderweert. Meerterweert is de koepel van vijftien basisscholen in de gemeenten Weert en Nederweert. Meerderweert trekt aan de bel over de voorgenomen versoberingen van twee te bouwen scholen in Weert.

Weert heeft de laatste tien jaar volop geinvesteerd in onderwijshuisvesting. Ingezet door toenmalig PvdA-wethouder Heuvelmans zijn alle scholen in Weert nieuw gebouwd of verbouwd. Daarbij zijn de scholen ook 'verbreed'. Dat wil zeggen dat er naast een school -soms meerdere scholen- in het gebouw ook naschoolse opvang, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, ruimtes maatschappelijke organisaties, sportvoorzieningen en soms zelfs bijvoorbeeld buurthuizen gevestigd zijn.

Voordeel hiervan is een bundeling van voorzieningen en het kunnen voorkomen van leegstand. Ruimtes in het gebouw kunnen door alle organisaties gebruikt worden, er kan geschoven worden.

Het beleid is een succes. Weert heeft in iedere wijk en in ieder dorp goede scholen die nog jaren mee kunnen. Het plan is ook bijna af, op twee scholen na. Basisschool Leuken en Basisschool Sint Fransiscus, nu nog alleen voor het kerdorp Laar maar straks ook voor de nieuwbouwwijk Laarveld, krijgen binnenkort een nieuw gebouw.

Maar het huidige college van B&W met onderwijswethouder Coolen van het CDA wil snijden in de plannen. Het is de bedoeling dat er bij beide scholen geen kinderopvang en in het geval van Leuken ook geen gymzaal meer gebouwt wordt. Ondanks gewekte verwachtingen. Het excuus van het college is 'dat men niet wil bouwen voor leegstand'.

Meerderweert wil ook niet bouwen voor leegstand want dat kost geld. Leegstaande lokalen brengen evengoed stookkosten, schoonmaakkosten, huurkosten, enzovoorts met zich mee.

Maar Meerderweert zegt dat er helemaal niet gebouwd gaat worden voor leegstand en kan dat ook aantonen.

Want het is waar dat in Weert het aantal leerlingen zal gaan dalen en al daalt. Dat komt door vergrijzing en een krimpende bevolking. Maar in Leuken is de nieuwbouwwijk Vrouwenhof gebouwd. Dit heeft tot een sterke verjonging van de wijk geleid en prognoses laten zien dat het aantal leerlingen op de school daar de komende twintig jaar stabiel blijft. Geen stijging, ook geen daling.

Voor de nieuwe Sint Fransiscusschool tussen Laar en de in aanbouw zijnde wijk Laarveld is zelfs een stijging te verwachten. Niet alleen door de nieuwbouwwijk maar ook omdat veel kinderen terug naar de 'eigen'school zullen komen. Veel ouders uit Laar waar nu een sterk verouderd schoolgebouw staat en Laarveld sturen hun kind naar de scholen in de naastiggende wijken Molenakker en Boshoven. Met nieuwbouwplannen in het vooruitzicht laten nu al veel meer ouders dan gedacht hun kind inschrijven voor de kleuterklassen van Sint Fransiscus. Meerderweert zegt zelfs graag acht lokalen te moeten bouwen in plaats van de geplande vier!

De SP is het eens met Meerderweert. Alle andere scholen in Weert zijn verbreed en dat zou nu plotseling niet meer gebeuren voor de laatste twee. De regels tijdens het spel veranderen is niet eerlijk. Ieder kind in Weert verdient het beste onderwijs in het beste gebouw. Bezuinigen hierop is kortzichtig.

In de laatste raadsvergadering voor de zomer heb ik het college en de wethouder al een schot voor de boeg gegeven; de SP wil wel bouwen voor de kinderen van Laar en Leuken. Niet snijden in de bestaande plannen.

Opmerkelijk detail. De bezuiniging komt een jaar nadat er ruim tien miljoen euro uit het potje 'reserve onderwijshuisvesting' is afgeroomd. De SP wilde openbaarheid over de reden hiervoor, maar stuitte op een meerderheid van VVD en Weert Lokaal die geen openheid van zaken wilden.

Het is echter geen geheim waar het grootste gat in de Weerter begroting zit en het is ook geen geheim in welk groot project het afgelopen jaar miljoenen extra gestoken zijn. Worden de kinderen in Laar en Leuken daar nu de dupe van?

Meerderweert vraagt niets vreemds. Hun argumenten snijden hout. De bouw van de school in Leuken moet doorgaan zoals al jaren voorgesteld wordt, met kinderopvang en met gymzaal. Ook in Laar/Laarveld moet gebouwd worden met kinderopvang en niet vier maar acht lokalen.

De SP wil het college in de eerstvolgende commissievergadering welzijn op 10 september tot de orde roepen. Wethouder Coolen zegt dat hij best wil bouwen, maar dat hij geen mandaat heeft van de raad. Volgens mij is dat de zaak omdraaien om een impopulaire beslissing te verbloemen. Ik wil Coolen graag bevestigen dat hij wat de SP betreft wel degelijk een mandaat heeft om te bouwen en ik reken daarbij op de steun van CDA en PvdA, maar ook op de steun van Weert Lokaal.

Ieder kind in Weert verdient het beste onderwijs in het beste gebouw.

Jeroen Goubet

U bent hier