h

Geheime vergadering over Stadhuis: wethouder moet met verdomd goeie argumenten komen

15 april 2009

Geheime vergadering over Stadhuis: wethouder moet met verdomd goeie argumenten komen

 gemeente WeertAl een tijdje wordt er in informele bijeenkomsten door alle partijen in de Weerter gemeenteraad gebakkeleid over de soap doe het nieuwe stadhuis heet. Dit zogenaamd klankbordgroepoverleg is altijd openbaar. Maar de raad wil nu eindelijk dat de wethouder eens echt met de billen bloot gaat over alle problemen rond het stadhuis, en de raad heeft daarvoor een extra raadsvergadering afgedwongen, te houden aanstaande maandag. Maar verantwoordelijk wethouder Sijben wil de vergadering in het geheim doen!

Over waarom men niet in het openbaar wil vergaderen zegt de gemeente ‘de wethouder heeft aangegeven dat dit niet kan.' VVD en SP tekenden hierop meteen protest aan. ‘Ik ben hogelijk verbaasd dat er nu opeens besloten moet worden vergaderd. Wat de SP betreft zal de wethouder dan ook met hele, hele goede argumenten moeten komen willen wij met een besloten vergadering instemmen,’ zo reageerde SP fractievoorzitter Herman Beuvens.

De SP doet uit principe niet mee aan geheime vergaderingen. Tenzij dat sommige zaken nu eenmaal niet in de openbaarheid besproken kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer dit schadelijk zou zijn voor privé personen. De SP bekijkt steeds kritisch of het nodig is om een geheime bijeenkomst bij te wonen. En dan nog doet de SP dat alléén als ze denkt dat het zonder de geheime informatie niet mogelijk is om een goed standpunt in te nemen.

In 2008: SP geeft nogmaals aan niet mee te willen doen aan geheime vergaderingen
In 2006: SP-raadsleden niet meer 'achter gesloten deuren'
Gemeenteraad eindelijk over nieuw stadhuis: het is afgelopen met het gezeur!

U bent hier