h

Blog Paul Lempens

25 mei 2011

Gast van de Raad

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Dit betekent dat u altijd welkom bent om een raadsvergadering bij te wonen. Omdat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat burgers weten waarover vergaderd wordt, nodigt de raad zelf ook voor elke vergadering een aantal burgers uit om een kijkje in de keuken te nemen.

Lees verder
20 mei 2011

Bezuinigen is moeilijk, vinden de mensen

Afgelopen maandag zijn een aantal SP leden de wijk Biest in geweest om te enqueteren over de dreigende bezuinigingen in de gemeente Weert.

Lees verder
5 mei 2011

Kom naar de manifestatie 'Hart voor Jeugdzorg' op 12 mei 2011

Het kabinet is van plan om de Limburgse jeugdzorg met 40% te korten. Hierdoor zullen jeugdhulpverleners worden ontslagen en kwetsbare jongeren die hulp nodig hebben op wachtlijsten worden geplaatst.
Op donderdag 12 mei, de 'Dag van de Zorg', zal door de Limburgse jeugdzorg een petitie worden aangeboden aan de provinciale politiek om een krachtig signaal te laten horen tegen de enorme bezuinigingen die tot een kaalslag zal leiden binnen de jeugdzorg in Limburg. Kom naar de manifestatie om samen een vuist te maken tegen de bezuinigingen op de jeugdzorg en om de politiek op te roepen om hun hart te laten spreken voor goede jeugdzorg!

Lees verder
29 april 2011

ROOD Weert plakt tegen 30 april mania

Koninginnedag is een mooi volksfeest, maar de kosten die er mee gemoeid zijn lopen de spuigaten uit. Reden voor ROOD, de jongeren van de SP, om het publiek hierover te informeren. Dit is gedaan door op de aanplakborden van de verkiezingen ? waar de gemeente Koninginnedagposters op heeft geplakt ? posters met de kosten aan te brengen. Lees maar

Lees verder
7 april 2011

Bijeenkomst voor Skateboarders en BMX-ers

Iedereen die zelf ook wil skateboarden en BMX-en in Weert en die vindt dat er meer moet gebeuren, die is welkom a.s. zaterdagavond in het Keenter Hart op t Sint Jozefskerkplein. Zaterdag 9 april om 19.00 uur. Wil je eerst meer weten? Mail ff paul@spweert.nl
Het is fijn als je ook ff mailt als je wil komen, dan weten we met hoeveel we rekening moeten houden. Tot dan!

Lees verder
7 april 2011

Passend onderwijs past niet

De ouderraad van het speciaal onderwijs in Weert is in actie tegen de bezuinigingen van het kabinet op de meest kwetsbare kinderen. Er kan nog heel wat beter in het speciaal onderwijs en met de rugzakjes, maar de voorstellen van het kabinet gaan alleen over minder geld, niet beter onderwijs.
Natuurlijk steunt de SP landelijk de acties van ouders, maar ook lokaal bieden we steun. Waarschijnlijk komt een SP-kamerlid binnenkort naar Weert om met iedereen in gesprek te gaan over het 'passend onderwijs'.

Lees verder
6 april 2011

Als je echt luistert naar mekaar, dan hoor je zoveel meer

Gisteren in de commissie de opzet van een onderzoek naar een beter subsidiebeleid voor welzijnsorganisaties. Kortgezegd gaat men met verenigingen bekijken hoe de subsidies met minder bureaucratie kunnen worden verstrekt. 'Bottom up' heet dat dan. Maar er stond wel dat er 10% aan bezuinigingen moet worden bereikt. Dat is mede op voorstel van de SP, D66 en CDA nu uit het voorstel gehaald. Ik heb gepleit voor scenario's waar de raad uit kan kiezen; 'als we het zo doen dan levert dat dit op en heeft dat deze en die maatschappelijke effecten'. De wethouder nam mijn voorstel over.
Ook is afgesproken dat er een tussenstap komt om voordat er met de verenigingen wordt gepraat met de raadsleden te kunnen spreken over w?t er wordt voorgelegd. Dit om problemen als in het verleden met 'interactief beleid' te voorkomen. D66 verwoordde het goed, heb ik me bij aangesloten. Voor de raadsvergadering wordt het voorstel op deze punten aangepast.

Lees verder
5 april 2011

Vingers in je oren, of in actie komen tegen geluid in je achtertuin

Ondertussen loopt het comit? van bewoners langs Suffolkweg, Eindhovenseweg en Ringbaan Noord gewoon door. Ze spreken politici, informeren bewoners, komen met vragen en alternatieven. Ze doen alles zelf, af en toe kan ik of Henny een advies geven, helpen of dingen uitleggen. Geweldige ondersteuning krijgen ze van Henny Beuving van de Wijkraad Boshoven. Op dit moment is de nieuwe rotonde aan de Eindhovenseweg een aanleiding om kritisch te zijn op de plannen van de gemeente. De SP ondersteunt de bewoners volledig. De actie startte trouwens met een telefoontje van een van onze leden in de buurt. Zo zie je maar: leden zijn de ogen en oren van de SP, zonder hen zijn we niets.

Lees verder
5 april 2011

De ontdekking van Centrum Noord

De woningen op Centrum Noord waren tot maandagavond onontgonnen gebied voor de SP. De meeste woningen zijn dure vrijstaande woningen aan de Odamolenstraat, Keurmeesterlaan, Schoutlaan, Schansmeesterlaan, Rentmeesterlaan en de Suffolkweg. Geen echte SP-buurt, maar we kwamen toch enkele SP-stemmers tegen. Zowieso nam bijna iedereen de folder met Emile Roemer aan en wenste men ons veel succes. Dat betekent dat ook hier de SP op sympathie kan rekenen.

Lees verder
4 april 2011

Bushalte verhuist niet mee met school

Ik voerde laatst een gesprek met het College en een ouder uit Budel. Want de school is verplaatst naar nieuwbouw, maar de bushalte nog niet. De kinderen moeten behoorlijk ver lopen van de halte naar school. De gemeente, de school en de ouders komen er niet doorheen bij vervoerder Hermes en de stadsregio. Bureaucratie en marktwerking, gruwelijk. We proberen een laatste gesprek en anders volgt er actie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier