h

SP leden stellen programma vast en proosten op het nieuwe jaar

7 januari 2018

SP leden stellen programma vast en proosten op het nieuwe jaar

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Op de eerste vrijdagavond van het nieuwe jaar kwamen zo’n dertig Weerter SP’ers bij elkaar om te proosten op het nieuwe jaar. Maar er moest eerst gewerkt worden. Er werd onder andere gesproken over het actieprogramma waarmee de SP de raadsverkiezingen op 21 maart in gaat.

Een vol programma in het Keenterhart. Na het over en weer uitwisselen van de beste wensen werd er eerst gesproken over enkele wijzigingen in het afdelingsbestuur. De leden bekrachtigden onder andere dat Paul Lempens, Gerard Bosman en Peter Duisters daartoe toetreden. Ook werd er verantwoording afgelegd over de centen in 2017, gesproken over een congresstuk en stemden de leden van de SP afdeling Weert over een nieuw landelijk partijbestuur.

Daarna was het actieprogramma aan de beurt. Het concept programma werd op 30 december vorig jaar aan de leden gepresenteerd. In de afgelopen week werden er in totaal veertien wijzigingsvoorstellen op ingediend. Deze werden allemaal besproken, soms nog aangepast, soms overgenomen en soms verworpen.

Maar uiteindelijk moest er uiteraard gestemd worden over het programma als geheel. En dat kon op algehele steun van de aanwezige leden rekenen. Democratie binnen de SP in de praktijk! De wijzigingen gaan nog nauwkeurig verwerkt worden en de partij hoopt binnen een week of twee het definitieve programma te presenteren.

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Voordat men aan de borrel kon was er eerst nog een verrassing voor Ton Mertens. Vanwege zijn jarenlange inzet voor de SP kreeg hij door afdelingsvoorzitter Bert Peterse de Zilveren Tomaat opgespeld.

Aan de bar werd er zoals gewoonlijk nog lang en onder veel gelach nagepraat. Terugkijkend op weer een geslaagde ledenvergadering en vooruitkijkend op een nieuw jaar!

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Reactie toevoegen

U bent hier