h

(Be)zorg(d) debat over het Nationaal Zorgfonds

17 februari 2017

(Be)zorg(d) debat over het Nationaal Zorgfonds

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

De SP en andere partijen en organisaties hebben het initiatief genomen om in Nederland een Nationaal Zorgfonds op te richten in plaats van de zorgverzekeraars. Dat roept veel vragen en ook meningen op en daarom organiseerde de SP afgelopen woensdag een discussie over dit onderwerp. Veel vragen, bezorgdheid over de zorg en een breed gedragen mening dat de zorg beter kan.

Zo’n vijftig mensen, belangstellenden, thuiszorgmedewerkers, mensen die zelf zorg ontvangen, hadden woensdagavond de weg naar de concertzaal van het Rick aan de Beekstraat in Weert weten te vinden.

De avond werd gepresenteerd door Hans-Martin Don, Eerste Kamerlid voor de SP. Eerder was hij wethouder zorg in Eindhoven en werkte hij in de psychiatrie. Te gast waren verder Weerter wethouder Paul Sterk, SP afdelingsvoorzitter en kandidaat Kamerlid Bert Peterse, voorzitter van het Lokaal Zorgvragersoverleg René Laenen, kandidaat Kamerlid en raadslid in Breda Bas Maes en tot slot directeur van het Weerter ziekenhuis Max Visser.

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert
Na een introductie van de gasten gaven Bert Peterse en Bart Maes een presentatie over het Nationaal Zorgfonds. Na de presentatie kwamen er veel vragen los uit het publiek. Hoe wordt het betaald? Vragen over medicijnkosten, stijgende zorgkosten door het afschaffen van het eigen risico, de rol van de farmaceutische industrie, de toenemende druk op mantelzorgers, enzovoorts. De gasten gaven hier deskundig antwoord op.

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

'Heeft het ziekenhuis last van de zorgverzekeraars?', was een vraag aan de heer Visser uit het publiek. ‘De verzekeraars werken met plafonds voor aantallen en kosten van behandelingen. We hebben de ambitie om voor iedere patiënt uit deze regio zorg te kunnen leveren maar als gevolg van die plafonds leveren we voor een deel zorg waar geen vergoeding tegenover staat. Dat zijn kosten voor rekening van het ziekenhuis en dat vinden wij onterecht. Dit kan leiden tot wachtlijsten waardoor patiënten naar België gaan of naar een ziekenhuis buiten de regio. En als daar het plafond nog niet gehaald is dan vergoed de verzekeraar het wel. Dat is een hele merkwaardige en perverse prikkel.’

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

Visser ging niet zover dat hij een Nationaal Zorgfonds volledig omarmt. ‘Ik ben vurig pleitbezorger voor samenwerking. De patiënt moet geen last hebben van schotten in de zorg, één team van specialisten tegenover zich hebben. Het zou daarom beter zijn als een regio één pot met geld krijgt en dat alle zorgverleners met elkaar in overleg gaan hoe dat onderling te verdelen. Ik kan me wel voorstellen dat zoiets binnen een Nationaal Zorgfonds gemakkelijker gaat’.

René Laenen gaf aan vooral moeite te hebben met het eigen risico in de zorg. ‘Voor veel mensen is dat eigen risico veel te duur. Het kost een gepensioneerde per jaar één maand AOW! Van die steen des aanstoots moeten we gewoon af.  Laat een nieuw kabinet daar meteen mee beginnen. We kunnen dan vervolgens rustig kijken hoe we de zorg verder kunnen verbeteren. Moet dat via een Nationaal Zorgfonds? Misschien. Ik zie voordelen maar heb op een aantal punten mijn twijfels, wie gaat het aansturen bijvoorbeeld. Het belangrijkste is dat de patiënt centraal blijft staan en door de martkwerking is dat vergeten.’

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

Wethouder Sterk vertelde dat marktwerking in de zorg voor de gemeente een groot probleem is. ‘De gemeente heeft te maken met héél veel potjes waar geld uit komt en heel veel instellingen waar geld naartoe gaat. En we zien steeds vaker dat die instellingen ook een eigen belang hebben, hun omzet veilig willen stellen. Het gaat dan niet meer over patiënten die trouwens om diezelfde reden ook steeds vaken cliënten genoemd worden. Als je iedere marktwerkingprikkel eruit haalt daar is iedereen bij gebaat. Niet alleen de gemeente maar vooral de mensen die zorg nodig hebben’

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

Bert Peterse haalde naar aanleiding van een vraag uit het publiek over mensen die niet de juiste- of helemaal geen zorg krijgen het initiatief ‘Weert Signaleert’ van de SP aan. ‘Het moet gemakkelijker zijn om signalen dat dingen niet goed gaan door te geven. Steeds meer mensen zijn eenzaam, hebben geen familie of vrienden, geen netwerk dat hen kan helpen. Als een loodgieter daar over de vloer komt en een grote stapel post achter de deur of een vies huis ziet, als buurtbewoners zien dat een voortuintje niet meer bijgehouden wordt, dan moet daarop gemakkelijker ingesprongen kunnen worden. Vanuit de gemeente maar ook vanuit zorginstellingen. Die verbindingen willen we gaan leggen en de gemeente is hard bezig met een voorstel’

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

Hans Martin Don keek met de gasten aan het einde van de avond nog even kort naar de toekomst. Hoe gaat de toekomst van de zorg, gezien vanuit de gemeente, vanuit het ziekenhuis er in de komende jaren uitzien? Ook riep hij mensen uit de zaal op om aanstaande zaterdag naar het Nationale Zorgfondsdebat in Den Haag te gaan.

Achteraf was er uiteraard nog de gelegenheid voor een drankje en gingen het publiek en de gasten in de foyer van het Rick met elkaar in discussie. De rode lijn door de avond: de zorg kan beter en moet beter, op naar een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico!

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

U bent hier