h

Raad nog niet klaar met kruising Maaseikerweg – Beatrixlaan

9 december 2015

Raad nog niet klaar met kruising Maaseikerweg – Beatrixlaan

Foto: Peter Weekers / Buurtschap Moesel-1

De raadscommissie Ruimte was gisteren niet tevreden met het voorstel van het college van B&W om de aansluiting Beatrixlaan – Maaseikerweg als een verbeterde versie van de huidige T-splitsing aan te leggen. De Weerter volksvertegenwoordiging wil kunnen kiezen uit twee voorstellen; een rotonde of de nu voorgestelde T-splitsing.

Het College van B&W baseert zich op een aantal verkeerskundige onderzoeken door externe bureaus die grotendeels richting een verbeterde T-spliting wijzen. Zo’n anderhalf uur werd er vergaderd. Aan het begin van het agendapunt sprak een woordvoerder van het buurtschap Moesel-I nogmaals namens omwonenden. Die willen het liefste een rotonde. De SP vindt dat die mogelijkheid ook nog steeds moet blijven bestaan.

SP-fractievoorzitter Jeroen Goubet tijdens de vergadering; ‘Wij hebben onvoldoende argumenten gehoord waarom hier géén rotonde kan komen. Het gaat erom wat je met deze weg wil. De doorstroming zo min mogelijk belemmeren? Dan een T-splitsing bij de Beatrixlaan en de huidige rotonde bij de Nassaulaan verwijderen. Of doorgaand verkeer ontmoedigen en aansporen om de Ringbaan-Oost  als alternatief te nemen? Dan de rotonde bij de Nassaulaan laten liggen en er ook een aanleggen bij de Beatrixlaan. Maar wij willen vooral een goede vergelijking tussen een op maat gemaakte rotonde en het huidige plan voor een verbeterde T-splitising.’

CDA raadslid Pierre Sijben en Conny Beenders van DUS Weert hamerden daar ook op en uiteindelijk bleek dat alle partijen die vergelijking wilden.

Wethouder Litjens verdedigde het B&W-voorstel door te stellen dat voor het College ook de veiligheid voorop staat en dan pas de doorstroming. ‘De opdracht aan het bureau Royal Haskoning was ‘kijk naar de beste oplossing voor de aansluiting’’, aldus wethouder Litjens .Er is dus niet ‘toegerekend ’naar een T-splitsing

Toch kon hij daarmee niet het ongenoegen van de commissieleden wegnemen. Die gaven het College uiteindelijk de opdracht om ook een plan voor een op maat gemaakte rotonde te ontwikkelen in samenspraak met het Buurtschap Moesel-I en het huidige plan voor een verbeterde T-splitsing daar naast te leggen.

Wel gaf de commissie aan dat ze vindt dat het snel moet. Het hoeft ook niet lang te duren want alle cijfertjes en onderbouwingen zijn er inmiddels wel. Het liefst zien de commissieleden al in januari een nieuw voorstel.

Of het zo snel lukt is nog even de vraag. Wel is duidelijk dat alle opties in ieder geval nog open liggen. Het is straks aan de raad om een afweging te maken. 

U bent hier