h

Gemeente aan de slag met aanbevelingen SP-rapport Molenakker

2 februari 2015

Gemeente aan de slag met aanbevelingen SP-rapport Molenakker

Foto: Hennie Beliën / SP Weert

Het antwoord van de gemeente Weert op het SP-rapport ‘buurtvoorzieningen Molenakker’, dat al in december 2013 gepresenteerd werd, heeft lang op zich laten wachten. Maar men gaat wel met de aanbevelingen aan de slag. De klachten van bewoners worden eindelijk gehoord!

In november 2013 organiseerde de SP in de kantine van SV Laar een bewonersavond. Dit naar aanleiding van een eerder gehouden enquête in het oostelijke deel van Molenakker. Op deze avond werd een rapport met aanbevelingen voor verbeteringen in de wijk gepresenteerd.

SP-raadslid Karin Duijsters uit Molenakker: “Tijdens een gesprek met de gemeente op dinsdag 20 januari van dit jaar bleek dat de brief met reactie aan de SP intern was blijven liggen. Deze brief is gedateerd op 29 januari vorig jaar. Het antwoord is daarom ook niet meer representatief. Dat het zo lang heeft geduurd kan echt niet. We hebben daar de laatste tijd al herhaaldelijk over geklaagd en dat blijven we doen.

Maar de gemeente gaat de aanbevelingen uit het rapport alsnog serieus bekijken.

Duijsters is dan ook positief over de uitkomsten van het gesprek: “Op initiatief van de gemeente zal in het voorjaar van 2015 met Punt Welzijn en de wijkraad Molenakker een buurtterras worden georganiseerd voor bewoners van de Paltrokmolen. Om tot een oplossing te komen voor het parkeerprobleem. Verbetering van de speelvoorzieningen komt later aan bod. Uit een schouw is gebleken dat er grote opknapbeurten nodig zijn. De gemeente voert nu een proef uit in Moesel waarna het zogenaamde ‘speelruimteplan’ bijgewerkt gaat worden. De gemeenteraad kan daarna keuzes voor de andere wijken en dorpen van Weert gaan maken.”

Ook is er gesproken over het onderhoud van het groen. Duijsters: “De gemeente gaf aan met een kwaliteitscontrole bezig te zijn. Daarom is het van belang dat mensen klachten over het groenonderhoud blijven melden. Er wordt bekeken of het mogelijk is om een gedeelte van de groenvoorziening langs de Molenakkerdreef kort te houden zodat dit gebruikt kan worden als voetpad. Langs dezelfde weg worden in het voorjaar tot slot snelheidsmetingen uitgevoerd om te bekijken of er maatregelen nodig zijn om te hard rijden tegen te gaan.

SP overhandigt rapport Molenakker

Bewoners: parkeren en groenonderhoud probleem in Molenakker

U bent hier