h

Bewoners: Parkeren en groenonderhoud probleem in Molenakker

12 oktober 2013

Bewoners: Parkeren en groenonderhoud probleem in Molenakker

Hoewel het goed wonen is in de wijk Molenakker worden parkeren en het onderhoud van de groenvoorziening door een belangrijk deel van de wijkbewoners als probleem ervaren. Dat blijkt uit een uitgebreide enquête die de SP in het oostelijk deel van Molenakker hield.

De SP gaat regelmatig de straat om mensen aan de deur te vragen hoe het gaat in hun buurt, ook als er geen verkiezingen zijn. Enige tijd geleden deed de SP dat in Molenakker door 229 huizen langs te gaan. De SP vroeg de mensen wat ze van de kwaliteit van de speelveldjes in hun buurt vonden. Die werden over het algemeen wel in orde bevonden.

Maar met name bewoners van de Achtkantmolen en de Paltrokmolen vonden dat er te weinig parkeerplaatsen in hun straat zijn. In meerdere straten vond men dat het groen beter onderhouden mag worden.

De volledige resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden en worden binnenkort ook per brief aan de bewoners bekend gemaakt.

Op 12 november organiseert de SP om 20.00 uur een bewonersavond in de kantine van SV Laar. De patij wil kijken of mensen zich samen met de SP willen inzetten om bijvoorbeeld voor meer parkeerplekken te pleiten bij de gemeente. Naast de gemeente worden ook de wijkraad, politie en Punt Welzijn voor de avond uitgenodigd.

De Paltrokmolen vol met auto's

U bent hier