h

Zorgen over bestrijdingsmiddelen bij lelieteelt

26 november 2013

Zorgen over bestrijdingsmiddelen bij lelieteelt

Naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla afgelopen week heeft de SP aan de gemeente vragen gesteld over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt. In de gemeente Weert worden veel lelies gekweekt.

De afgelopen decennia heeft de lelieteelt onder andere in Weert een enorme vlucht genomen. De Weerter zandgrond is uitermate geschikt voor het kweken van lelies. Maar er kleven nadelen aan.

SP raadslid Jeroen Goubet. ‘Ik wist dat er bij de lelieteelt veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Maar zóveel en zó vaak dat verbaasde me tijdens het zien van de uitzending. De hele grond wordt ´s zomers zelfs iedere twee weken omgewoeld en geinjecteerd met echt heel vies spul om wormpjes uit te roeien. Ik wist ook dat er in onze omgeving steeds meer lelies gekweekt worden. Reden genoeg om actie te ondernemen.´

Het gebruikte bestrijdingsmiddel is giftig, bijtend en is sinds 2010 verboden in de Europese Unie. Maar Nederland heeft een uitzondering bedongen en er is weinig tot geen controle of zelfs de magere Nederlandse regels nageleefd worden. Schooljeugd die met lelies koppen een centje wil bijverdienen loopt dagenlang rond op de velden in het gif. En ook voor bewoners en natuur in de omgeving is het risico op schade aan het milieu en aan de gezondheid groot.

In haar brief wijst de SP op initiatieven in het land zoals in de gemeente Hardenberg om spuitvrije zones van 50 meter breed langs kwetsbare natuur, bebouwing en recreatiegebieden in het bestemmingsplan op te nemen. Dit voornemen van het gemeentebestuur van Hardenberg ketste echter af na een flinke lobby.

Het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Foto Wikimedia CommonsHet gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Foto Wikimedia Commons

‘Maar waarom zou het in Weert niet kunnen? We vragen aan het college of ze ook de gevaren inziet en of ze wat voelt voor spuitvrije zones. Dat zou toch moeten passen bij de groenste stad van Europa,’ aldus Goubet.

Afhankelijk van het antwoord van de gemeente zal de SP kijken of ze misschien zelf met voorstellen komt om het gevaar terug te dringen.

 

Gemeente: gebruik schadelijk onkruidgif wordt teruggedrongen Raad steunt SP: geen verontreinigde grond in zandafgraving SP wil duidelijkheid over mogelijk gesjoemel met vervuilde grond SP wil bestemming weten van vervuild slib Tungelroysebeek

 

U bent hier