h

SP wil duidelijkheid over mogelijk gesjoemel met vervuilde grond

23 december 2009

SP wil duidelijkheid over mogelijk gesjoemel met vervuilde grond

Onlangs bleek dat het ministerie van VROM in Limburg onderzoek doet naar gesjoemel met bodemmonsters van vervuilde grond. Dit kan betekenen dat tientallen woningen en bedrijven gebouwd zijn op vervuilde grond waarvoor een ‘schone grondverklaring’ is afgegeven. De provincie Limburg schorste in mei een bodemonderzoekbureau voor één jaar op basis van ondeugdelijke bodemmonsters. De SP wil nu weten of de van wandaden verdachte bedrijven ook in Weert gewerkt hebben.

De brief van de SP aan het college.

Aan het college van b&w van Weert,
Kopie gemeenteraad

Weert, 11 december 2009

vragen ex artikel 40 RvO,
Controle op bodembemonstering en analyse ingehuurde bedrijven.

Geacht College,

In de Volkskrant van 7 december 2009 stond een artikel over gesjoemel met bodemmonsters. Dit kan betekenen dat tientallen woningen en bedrijven gebouwd zijn op vervuilde grond waarvoor een ‘schone grondverklaring’ is afgegeven. Ook in Limburg, mogelijk onze gemeente, zou deze foute handelwijze door bedrijven plaatsgevonden hebben. De provincie Limburg schorste in mei een bodemonderzoekbureau voor één jaar op basis van ondeugdelijke bodemmonsters. Het ministerie van VROM doet onderzoek naar meer gevallen.

Controle kent volgens de krant nog veel gaten.

Een, in de krant, genoemd bedrijf zou ook in Limburg actief zijn. Wellicht zijn ook andere bedrijven bij deze wandaden betrokken.

De SP fractie heeft daarom de volgende vragen aan u.

  • Hebben de door VROM, van wandaden verdachte bedrijven, ook voor de gemeente gewerkt? Indien ja, onderneemt u dat actie en zo ja welke?
  • Bent u bereid om na te gaan of er in onze gemeente plekken zijn waar mogelijk andere verdachte bedrijven opdrachten hebben uitgevoerd?
  • Indien hieruit voortvloeit dat dit juist is, bent u bereid effectieve oplossingen voor de mogelijk ontstane problemen te zoeken?
  • Hoe fraudebestendig, wat ingehuurde bedrijven betreft, is het gemeentelijk beleid?
  • Is er gezamenlijk beleid met gemeenten en/of provincie om fraude te voorkomen?
  • Er staan de komende tijd enkele grote bouwprojecten op het punt te beginnen. Bent u extra alert op mogelijke fraude bij onderzoek en/of sanering?

Met vriendelijke groeten,

namens de SP fractie

Herman Beuvens, Jeroen Goubet

U bent hier