h

Raad stelt voorwaarden aan projecten regiofonds

1 juni 2012

Raad stelt voorwaarden aan projecten regiofonds

Investeer in mensen in plaats van asfaltMede op voortouw van de SP stelt de gemeenteraad van Weert vanaf nu strengere eisen aan het financieren van projecten binnen de gebiedsontwikkeling Midden Limburg (GOML)

De GOML is een samenwerkingsverband tussen de zeven Midden-Limburgse gemeenten. Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw, Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren. De gemeenten stoppen geld in een pot waaruit grote projecten in Midden Limburg betaald worden die van belang zijn voor de hele regio. De provincie verdubbeld de inleg van de gemeenten. Een regiofonds dus.

De SP is groot voorstander van samenwerking, maar heeft altijd op een tweetal punten kritiek geleverd;

  • De structuur van het samenwerkingsverband. Bureacratisch, duur, en ondemocratisch. Gekozen volksvertegenwoordigers in de gemeenten en de provincie verliezen belangrijke zeggenschap over geld aan een organisatie die niet democratisch gekozen is.
  • De inhoud van de projecten. Vaak niet van regionaal belang, vaak vaag en onduidelijk, vaak alleen in stenen en wegen en niet in mensen. Bovendien lijkt de GOML een soort van dekmantel om gemeenten mee te laten betalen aan zaken waar de provincie eigenlijk voor verantwoordelijk is zoals provinciale wegen.

Vaak stond de SP alleen in haar kritiek, maar er wordt vooruitgang geboekt. Enkele jaren terug werd onder aanvoering van de SP de democratische zeggenschap al verbeterd, en na afgelopen woensdagavond is de raad hier nog een stap verder in gegaan. De raad deed dat door niet in te stemmen met een deel van een voorstel.

SP raadslid Bert Peterse; ‘de projecten waar de GOML mee komt zijn nogal vaag. Kort gezegd komt het erop neer dat de raad nu eist dat de GOML duidelijker wordt. Eerst concrete projecten, dan pas geld ervoor en niet andersom. En bovendien geen geld voor zaken die de provincie moet betalen zoals aanpassingen aan de N280.’

De SP is blij dat de raad kritischer wordt en eindelijk lijkt te luisteren naar de partij. Bovendien staat Weert niet alleen. Ook andere gemeenten zoals Leudal en Roerdalen worden kritischer.

In dezelfde raadsvergadering werd een besluit genomen om mee te doen aan een ander, groter regionaal samenwerkingsverband genaamd Brainport 2020. Dat richt zich meer op de economie en omvat ook gemeenten zoals Eindhoven. Wat de SP en ook andere partijen in de raad betreft kunnen de tal van samenwerkingsverbanden waar Weert onderhand aan deelneemt met namen als ‘Hoge Dunk’, ‘OML’ en ook de GOML uiteindelijk hierin opgaan.

‘Met een groter samenwerkingsverband dat beter in elkaar zit en we zijn af van alle potjes waar we nu geld in stoppen. Dat maakt alles duidelijker en goedkoper omdat je geen dingen dubbel gaat doen en door de grotere schaal effectiever is. Maar laten we lessen trekken uit het gedoe rond de GOML,’aldus Peterse.

Weert zet rem op grote regionale projecten
Eerder dit jaar: Opinie: Regionale samenwerking is meer dan investeren in asfalt
Uit 2009: Raad haalt angel uit regiofonds GOML op voorstel van SP

U bent hier