h

Verplaatsing ondernemers naar Nassaulaan: gemeente geeft fouten toe

28 januari 2010

Verplaatsing ondernemers naar Nassaulaan: gemeente geeft fouten toe

De kerk van Moesel, de bomen hoeven niet wegTijdens de raadsvergadering gisteren gaf wethouder Leon Heuvelmans toe dat er ‘fouten zijn gemaakt’ rond het verplaatsen van twee ondernemers van de St Josefslaan in Keent naar de Nassaulaan in Moesel, en dat het allemaal ‘geen schoonheidsprijs verdient’. Het waren excuses waar de SP al een tijd naar zocht.

Gisteren werd er in de gemeenteraad gesproken over het voorstel om twee ondernemers aan de St. Josefslaan voor in totaal 420.000 euro uit te kopen zodat de al jaren uitgestelde bouw van een nieuwe school voor Keent daar kan beginnen. Die bouw kan anders nog verdere vertraging oplopen omdat eerder met de ondernemers is afgesproken dat zij pas hoeven te verhuizen als hun nieuwe onderkomen klaar is. Op de beoogde plek, vóór de Moeselkerk aan de Nassaulaan, mag van de rechter niet gebouwd worden.

‘Ik heb de wethouder nogmaals gevraagd of hij het met de SP eens is dat er dingen fout zijn gegaan. Want hoewel het huidige college van B&W naar eigen zeggen voor een groot deel tegen wil en dank uitvoering geeft aan gemaakte afspraken door het vorige college, het nieuwe college is daar als opvolger voor verantwoordelijk. Zo werkt het nu eenmaal in de politiek. Eerder wilde de wethouder niet toegeven dat het fout is gegaan, nu eindelijk wel’.

Heuvelmans gaf tevens aan te willen gaan praten met de ondernemers om in zijn geheel af te zien van bouw aan de Nassaulaan. ‘Omdat eigenlijk niemand, ook het college niet, écht wil dat daar gebouwd wordt' aldus Heuvelmans. Ook hier had de SP al voor gepleit, en was dan ook aangenaam verrast door de woorden van Heuvelmans. Goubet: ‘we moeten nu al ongeveer 420.000 euro betalen voor fouten uit het verleden. Maar daarmee is het volbouwen van de Nassaulaan nog niet van de baan. Er is met de ondernemers afgesproken dat ze gezamenlijk nog eens 150.000 euro krijgen als er ook na hoger beroep van de rechter niet gebouwd mag worden voor de Moeselkerk. Ze zoeken dan zelf een nieuwe locatie. Laten we nu gelijk die 570.000 euro betalen zodat de zaak afgehandeld is en er niet gebouwd wordt aan de Nassaulaan’.

De raad stemde uiteindelijk unaniem in met het uitkopen van de ondernemers zodat de bouw van de school zo snel mogelijk kan beginnen.

SP: afzien van volbouwen Nassaulaan

U bent hier