h

Lemmers food ontmaskerd

16 januari 2010

Lemmers food ontmaskerd

Kippetjes vrij en blij, zoals het altijd zou moetenAfgelopen week bleek dat het eierverwerkingsbedrijf Lemmers Food in het buitengebied van Laar gelogen heeft over het aantal eieren dat er verwerkt worden. Een nieuw dieptepunt in deze al jaren slepende zaak.

Volgens het bestemmingsplan mag het bedrijf alleen die eieren die het zelf produceert ook op het bedrijf verwerken. Omwonenden hadden al jaren de indruk dat het bedrijf echter veel en veel meer eieren verwerkte dan was toegestaan. Na lang aandringen van de gemeente heeft Lemmers Food uiteindelijk een door een accountant gewaarmerkte verklaring afgegeven waarin stond dat het bedrijf ca. 360.000 eieren per dag verwerkte.

Gezien de vele vrachtwagenbewegingen en berichten van de buurt vond ook de gemeente dit aantal niet erg waarschijnlijk. Daarop heeft men gedurende drie weken op het terrein van Lemmers Food gecontroleerd.

Uit de controle bleek dat het bedrijf niet ca. 360.000 eieren per dag verwerkte maar ca. 1,2 miljoen, dus ongeveer drie keer zoveel.

In de commissievergadering Ruimtelijk Ordening eergisteren heeft SP raadslid Herman Beuvens hierover vragen gesteld aan de wethouder want een zo groot verschil is natuurlijk geen telfoutje meer maar een bewuste poging tot misleiding. De vraag is dan natuurlijk wat is een door een accountant gewaarmerkte verklaring nog waard. Beuvens betoogde dat er drie mogelijkheden zijn:

  • De accountant heeft geprobeerd de gemeente te misleiden,
  • Lemmers Food heeft iets uitgehaald met deze verklaring,
  • Lemmers Food heeft samen met de accountant de gemeente geprobeerd te misleiden.

Wethouder Sijben deelde mee dat, de accountant geconfronteerd met deze verklaring, heeft gezegd dat het bureau die verklaring niet heeft uitgegeven. Naar hun zeggen zijn op een eerdere door hen uitgegeven verklaring enkele regels toegevoegd waardoor er een heel ander beeld is ontstaan. Volgens de SP is hier dus sprake van fraude.

Het gemeentebestuur vindt dat ook en heeft dit aan het Openbaar Ministerie gemeld.

SP raadslid Herman Beuvens heeft aan de wethouder ook gevraagd wat de reactie van Lemmers Food op deze zaak is. De wethouder heeft geantwoord dat de gemeente van Lemmers Food nog geen inhoudelijke reactie hierop heeft ontvangen.

SP grotendeels eens met besluit gemeente rond Lemmers Food
SP stelt vragen over klachten rond pluimveehouderij Laar

U bent hier