h

Begroting: geen geld voor luchtkastelen, wel voor DESM, MMC en Laar

13 november 2009

Begroting: geen geld voor luchtkastelen, wel voor DESM, MMC en Laar

Het ging weer eens over de centjesOp initiatief van de SP werd gisteren tijdens het behandelen van de jaarlijkse begroting van de gemeente Weert voorlopig geen geld gereserveerd voor de ‘gebiedsontwikkeling Midden Limburg’ (GOML) en de ‘Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg’ (TROM). Die tienduizenden euro’s ‘subsidie voor luchtkastelen’ zoals SP fractievoorzitter Herman Beuvens het noemde kunnen in deze tijd stukken beter besteed worden.

Zo werd er donderdag zoals eerder al aangekondigd geld vrijgemaakt voor het opzetten van een stemwijzer.

Ook wilden alle partijen duidelijkheid voor een drietal sportverenigingen in Weert. Al jaren bestaat de wens van voetbalclub DESM om te verhuizen van haar huidige terreinen aan de Koekoeksweg naar het nieuwe sportpark Vrouwehof bij de gelijknamige nieuwbouwwijk. Maar de gemeente stelt de datum van de verplaatsing steeds weer uit. Daarnaast hebben de voetbalclubs van Laar en MMC te weinig plaats op hun huidige sportterreinen. Zij vragen beiden een extra veld.

Die duidelijkheid werd in een voorstel van de hele raad geregeld. DESM moet vóór aanvang van het voetbalseizoen 2012 – 2013 verplaatst zijn naar het nieuwe sportpark Vrouwehof, en MMC en Laar krijgen een extra speelveld. Beide voorstellen werden door de gehele raad ondersteund.

Uiteindelijk steunde de SP als enige partij alle voorstellen (negen amendementen oftewel wijzigingsvoorstellen, en 11 moties oftewel nieuwe voorstellen) die ter verbetering van de begroting werden gedaan.

‘Geen geld naar de luchtkastelen van de ‘GOML’, de ‘TROM’, maar wel geld voor drie voetbalclubs, een stemwijzer, sociale duurzaamheid, en gratis bewaakte fietsenstallingen in Weert. Daar zijn we als SP erg tevreden mee’, aldus SP raadslid Jeroen Goubet. ‘We hebben daarom ingestemd met de begroting van de gemeente’.

Enkele andere voorstellen van de SP haalden het niet. Zo pleitte de SP voor het afschaffen van de fractiebudgetten, geld dat politieke partijen in de raad jaarlijks krijgen om allerlei zaken te bekostigen. Met het afschaffen wilde de SP het goede voorbeeld geven in deze tijd van crisis en aanstaande bezuinigingen. Het voorstel werd alleen door de SP gesteund.

Ook voorstellen voor het opnieuw invullen van de plek waar het huidige stadhuis staat, voorstellen om de belachelijk hoge salarissen en bonussen bij de directie van de thuiszorg aan te pakken, een voorstel om de kwaliteit van de thuiszorg beter te waarborgen, en een door bewoners zelf gemaakt voorstel over betaald parkeren in Fatima werden niet door de rest van de raad gesteund.

U bent hier