h

VVD, D66, Weert Lokaal, Kernpunt, CDA laten Weerter winkeliers in de steek

11 oktober 2008

VVD, D66, Weert Lokaal, Kernpunt, CDA laten Weerter winkeliers in de steek

 www.3d-partners.nlEen meerderheid in de Weerter gemeenteraad van VVD, D66, Weert Lokaal, Kernpunt en CDA houdt de optie van een Frunpark open. Daarmee zijn ze blind voor adviezen van de Kamer van Koophandel, MKB Limburg / MKB Weerterland, hoofdbedrijfschap detailhandel en een groot deel van de winkeliers in de binnenstad en de rest van Weert. Waaronder de winkeliers op de huidige PDV-locatie, het bedrijventerrein Moesdijk. De SP vindt dat een kwalijke zaak.

Het college heeft volgens de SP enkele weken geleden de verstandige keuze gemaakt om niet meer in te zetten op een nieuwe PDV (perifere detailhandel vestiging) locatie, het zogenaamde Frunshoppark.

Om verschillende redenen had de SP kritiek op het Frunshoppark. Het Frunshoppark zou ten koste gaan van ondernemers in de binnenstad van Weert. Het was namelijk overduidelijk dat er overlap bestond tussen winkels in de binnenstad en winkels die op Frunshoppark gevestigd zouden gaan worden. En dat zorgt voor overaanbod. Winkeliers in de binnenstad waren hier terecht bezorgd over en zagen het Frunshoppark daarom ook niet zitten.

Ook was het Frunshoppark te grootschalig. Er werd uitgegaan van een veel groter bezoekersaantal om het park rendabel te maken dan haalbaar zou zijn geweest. Of zoals de gemeente het verwoord: ‘Onderzoek leerde dat de kans klein lijkt dat het Frunpark een echte trekker zal vormen voor mensen van buiten de regio. Dat zit ‘m in het feit dat het aanbod aan winkels in Weert voor de schaal van de stad en de regio al voldoende is.’

Daarom was de SP het eens met het besluit van het college, en dan met name wethouder Kirkels die hier over gaat. De SP vindt het dan ook vreemd dat de VVD, een partij die zich uitdrukkelijk profileert als belangenbehartiger van ondernemers, tegen alle adviezen en de eigen wethouder ingaat.

Het is niet goed dat er nu nog steeds onduidelijkheid blijft bestaan over het Frunpark. De discussie speelt al te lang, en dat kan vertragend werken op het opknappen van bedrijvenpark Moesdijk.

Ook nu weer blijkt dat bepaalde partijen de zogenaamde succesformule van Roermond willen kopiëren. Roermond speelt echter gevaarlijk spel door veel meer winkeloppervlak aan te bieden in verhouding met het aantal inwoners. Daardoor is Roermond afhankelijk van winkelend publiek dat van buiten Roermond afkomstig is. Ook in Roermond zijn de eerste tekenen zichtbaar dat er leegstand begint te ontstaan in de binnenstad, met name door de komst van het retailpark langs de A73, en verdwijnen er winkels in de omringende dorpen, waardoor de leefbaarheid daar afneemt.

De SP hoopt dat de partijen in de Weerter gemeenteraad tot inkeer komen, en niet in de valkuil van het Frunshoppark trappen. De ondernemers op het bedrijventerrein Moesdijk hebben een eigen plan klaarliggen om hun omgeving op te knappen. Dat is verstandiger, duurzamer en beter voor Weert.

'Commissie: Frunpark Weert blijft een optie' (weblog)
SP blij met afketsen ‘frunshoppark’

U bent hier