h

Zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was

23 juni 2008

Zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota vorige week pleitte de SP voor een andere koers op vijf punten van het gemeentelijk beleid. Een meerderheid van de Weerter gemeenteraad laat het liever bij wat het is, en kiest voor de 'pappen en nat houden aanpak'.

De SP droeg vijf speerpunten aan waarop ze een ander beleid in Weert wil:

  • De te grote nadruk op economische groei
  • De uitvoering van de Wmo
  • Het te dure nieuwe stadhuis
  • Armoedebeleid
  • De rol van wijk- en dorpdraden in de democratie.

Dat zette de partij kracht bij middels een zevental wijzigingsvoorstellen van de voorjaarsnota. Één motie werd overgenomen door het college, twee moties trok de SP terug, de andere vier werden door een meerderheid in de gemeenteraad verworpen. Vooral wijzigingsvoorstellen ter verbetering van de WMO en de thuiszorg, een alternatief voor het peperdure nieuwe stadhuis, en een ruimhartiger armoedebeleid haalden het niet.

De SP keek vreemd op toen Weert lokaal een motie over de indicatiestelling in de thuiszorg niet ondersteunde. Vorig jaar steunde Weert Lokaal een motie met dezelfde strekking namelijk wel, sterker nog de motie werd toen samen met de SP ingediend.

De SP is wel blij dat de 2,3 miljoen euro die ‘over’ was uit 2007 niet wordt besteed aan ‘structuurversterkende maatregelen’. De kritiek van de SP werd vorige week overgenomen door een meerderheid in de gemeenteraad, en tijdens de behandeling van de voorjaarsnota ook door het college.

De SP wil een ander en beter Weert, minimaal op de vijf speerpunten die de partij naar voren bracht. Een meerderheid van de partijen in de Weerter gemeenteraad wil dat niet. De SP heeft daarom niet ingestemd met de voorjaarsnota 2008. Ook D66 steunde de nota niet.

Algemene beschouwingen SP op de voorjaarsnota

U bent hier