h

Algemene beschouwingen SP op de voorjaarsnota

21 juni 2008

Algemene beschouwingen SP op de voorjaarsnota

Ieder jaar stelt het college van B&W een voorjaarsnota op. De voorjaarsnota is een stuk waarin staat beschreven hoe het beleid en de financiën van de gemeente Weert er voorstaan. Wat is er al uitgevoerd van datgene wat er afgesproken is. Ook wordt er grof gekeken naar de plannen voor het komende jaar.

Partijen mogen op de voorjaarsnota zowel mondeling als schriftelijk reageren, en wijzigingsvoorstellen oftewel moties indienen.

De voorjaarsnota 2008

Met de opmerkingen van de gemeenteraad in gedachte, zal het college vervolgens de komende periode gebruiken om de definitieve begroting 2009 voor te bereiden. Die kan dan uiteindelijk in november van dit jaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De voorjaarsnota van het college (vanaf de gemeentelijke website, in PDF-formaat)
Een samenvatting van de voorjaarsnota, zoals voorgelezen in de raadsvergadering
De volledige reactie van de SP op de voorjaarsnota
Een overzicht van de door de SP ingediende moties

U bent hier